Galibiyet 4.996
Hava gri ve soğuk insanlar yoksul ve mutsuz