Kayıtlı İsimler

┏╋━━━━━━━━━ ◥◣༺✪༻◢◤ ━━━━━━━━━╋┓
DA VINCI
KASAP 38
KASABINOĞLU
Ŀαяк」KASABINOĞL
「ŞєƑ」KASAP 38
◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤ ◢✪◤
111111¶11111111111111111111111111111111111111 K
111111¶11111111111111111111111111111111111111 A
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111S
111111¶¶1111111111111111111111111111111111111A
11¶111¶11111111111111111111111111111111111111P
11¶¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111✪
111¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111K
111¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111A
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111S
11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111A
1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111P
¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111✪
¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111K
¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111A
1¶¶111111111111111111111111111111111111111111S
11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111A
111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111P
11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111✪
1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111K
111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111A
1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111S
111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111A
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111P
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111✪
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111K
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111A
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111S
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111A
1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111P
1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111✪
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111K
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111A
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111S
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11A
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶P
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶✪
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111K
111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111A
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111S
111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111A
11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111P
1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11✪
111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11K
111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11A
111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111S
11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111A
11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111P
1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111✪
1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶11113
111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶11118
11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111✪
KASAP38KASAP38KASAP38KASAP38KASAP38KASAP38KASAP
K─██████████████─██████████████─K
A─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─A
S─██████████░░██─██░░██████░░██─S
P─██████████░░██─██░░██████░░██─P
3─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─3
8─██████████░░██─██░░██████░░██─8
K─────────██░░██─██░░██──██░░██─K
A─██████████░░██─██░░██████░░██─A
S─██░░░░░░░░░░██─██░░░░░░░░░░██─S
A─██████████████─██████████████─A
P───────────────────────────────P
╔╗╔═╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╦═══╗
║║║╔╣╔═╗║╔═╗║╔═╗║╔═╗║╔═╗║╔═╗║
║╚╝╝║║─║║╚══╣║─║║╚═╝╠╝╔╝║╚═╝║
║╔╗║║╚═╝╠══╗║╚═╝║╔══╬╗╚╗║╔═╗║
║║║╚╣╔═╗║╚═╝║╔═╗║║──║╚═╝║╚═╝║
╚╝╚═╩╝─╚╩═══╩╝─╚╩╝──╚═══╩═══╝
✄╔╗╔═╦═══╦═══╦═══╦══╗╔══╦═╗─╔╦═══╦═══╦╗──╔╗─╔╗
✄║║║╔╣╔═╗║╔═╗║╔═╗║╔╗║╚╣╠╣║╚╗║║╔═╗║╔═╗║║──║║─║║
✄║╚╝╝║║─║║╚══╣║─║║╚╝╚╗║║║╔╗╚╝║║─║║║─╚╣║──║║─║║
✄║╔╗║║╚═╝╠══╗║╚═╝║╔═╗║║║║║╚╗║║║─║║║╔═╣║─╔╣║─║║
✄║║║╚╣╔═╗║╚═╝║╔═╗║╚═╝╠╣╠╣║─║║║╚═╝║╚╩═║╚═╝║╚═╝║
✄╚╝╚═╩╝─╚╩═══╩╝─╚╩═══╩══╩╝─╚═╩═══╩═══╩═══╩═══╝

Galibiyet sayısı 190

Oyun : Skor
FFA-17 : 245720
FFA-14 : 183806
FFA-38 : 304341
FFA-57 : 238456
FFA-38 : 315108
FFA-38 : 294326
FFA-46 : 222372
FFA-38 : 262565
FFA-38 : 207912
FFA-38 : 242350
FFA-77 : 120950
FFA-21 : 272364
FFA-48 : 227078
FFA-38 : 183530
FFA-38 : 262084
FFA-38 : 258597
FFA-38 : 304361
FFA-38 : 240888
FFA-38 : 155001
FFA-38 : 317225
FFA-48 : 256521
FFA-26 : 245494
FFA-5 : 333331
FFA-34 : 279071
FFA-34 : 297385
FFA-9 : 246481
FFA-38 : 335201
FFA-10 : 307052
FFA-18 : 282711
FFA-42 : 256717
FFA-38 : 197305
FFA-38 : 392083
FFA-38 : 502612
FFA-48 : 255714
FFA-38 : 369700
FFA-6 : 180399
FFA-38 : 180851
FFA-38 : 218739
FFA-38 : 159471
FFA-37 : 179949
FFA-38 : 539211
FFA-15 : 171661
FFA-38 : 200202
FFA-38 : 529755
FFA-30 : 245145
FFA-38 : 357030
FFA-44 : 226788
FFA-38 : 211666
FFA-61 : 321769
FFA-22 : 203625
FFA-38 : 292020
FFA-38 : 447060
FFA-38 : 200834
FFA-38 : 252835
FFA-38 : 253021
FFA-38 : 215552
FFA-38 : 279378
FFA-38 : 266418
FFA-28 : 151983
FFA-38 : 263942
FFA-38 : 333339
FFA-38 : 204596
FFA-15 : 214707
FFA-38 : 238016
FFA-38 : 230915
FFA-38 : 234948
FFA-38 : 374978
FFA-38 : 393486
FFA-16 : 257787
FFA-40 : 330756
FFA-17 : 235194
FFA-12 : 175668
FFA-38 : 212617
FFA-38 : 508200
FFA-38 : 175805
FFA-26 : 190658
FFA-12 : 176160
FFA-38 : 299808
FFA-21 : 251965
FFA-21 : 311283
FFA-38 : 344904
FFA-38 : 330828
FFA-12 : 315892
FFA-38 : 282909
FFA-30 : 278021
FFA-38 : 183893
FFA-38 : 431022
FFA-70 : 165537
FFA-38 : 524380
FFA-38 : 176709
FFA-32 : 201915
FFA-59 : 364997
FFA-10 : 278935
FFA-38 : 591498
FFA-18 : 271741
FFA-38 : 218148
FFA-38 : 389457
FFA-38 : 218385
FFA-38 : 306016
FFA-38 : 367015
FFA-38 : 549486
FFA-38 : 348938
FFA-38 : 265170
FFA-38 : 230775
FFA-6 : 214743
FFA-23 : 245370
FFA-38 : 356790
FFA-70 : 265641
FFA-59 : 187106
FFA-6 : 193920
FFA-38 : 259852
FFA-46 : 318939
FFA-13 : 282228
FFA-38 : 182261
FFA-14 : 157839
FFA-33 : 123142
FFA-11 : 172978
FFA-38 : 317567
FFA-38 : 529462
FFA-26 : 145146
FFA-38 : 190881
FFA-38 : 235618
FFA-22 : 304292
FFA-38 : 288228
FFA-38 : 244388
FFA-38 : 246380
FFA-38 : 167876
FFA-38 : 139269
FFA-38 : 194077
FFA-38 : 188817
FFA-38 : 168857
FFA-38 : 521444
FFA-38 : 282282
FFA-11 : 251234
FFA-13 : 230542
FFA-38 : 154129
FFA-38 : 215100
FFA-14 : 166903
FFA-38 : 246720
CFFA-1 : 93316
FFA-38 : 257904
FFA-38 : 260512
FFA-38 : 267225
FFA-12 : 129653
FFA-1 : 217607
FFA-18 : 212887
FFA-38 : 127156
FFA-38 : 275614
FFA-34 : 342179
FFA-38 : 238284
FFA-38 : 297137
FFA-38 : 246593
FFA-38 : 245773
FFA-24 : 268982
FFA-57 : 209772
FFA-10 : 222413
FFA-38 : 239679
FFA-38 : 224135
FFA-38 : 281680
FFA-38 : 290979
FFA-38 : 213197
FFA-28 : 213706
FFA-33 : 232111
FFA-38 : 353907
FFA-38 : 200395
FFA-28 : 324659
FFA-38 : 118642
FFA-5 : 127919
FFA-45 : 121914
FFA-59 : 172977
FFA-18 : 117653
FFA-65 : 151679
FFA-32 : 172014
FFA-45 : 201647
FFA-11 : 54734
FFA-56 : 110745
FFA-38 : 114381
FFA-9 : 79403
FFA-38 : 112743
FFA-54 : 251634
FFA-7 : 171385
FFA-49 : 262988
FFA-38 : 64829
FFA-72 : 236040
FFA-38 : 132808
FFA-72 : 174961
FFA-72 : 52060
FFA-72 : 83825
FFA-19 : 103629
FFA-72 : 164186