『ℱ➊』

Kayıtlı İsimler

ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤_________▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓_______________________❤
❤_______▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓______ _______________❤
❤____▓ ▓ ▓ ▓__________▓ ▓ ▓____ _____▓________❤
❤__▓ ▓ ▓ ▓ ▓_______________________▓▓_______❤
❤_▓ ▓ ▓ ▓____________________▓_▓ ▓ ▓ ▓_▓_▓ ▓❤
❤__▓ ▓ ▓ ▓ ▓______________________▓ ▓ ▓ ▓_____❤
❤____▓ ▓ ▓ ▓ ▓________▓ ▓ ▓_____ ▓ ▓____▓ ▓____❤
❤____▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓______▓_______▓___❤
❤_______ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓_________ ______________❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
¨º¤ø„¸¨º¤ø„..¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¸„.ø¤¨º¤ø„¸¨º¤ø„.¸¸„ø
『ℱ➊』PROSU ☾✩
ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨.¸,„ø¤º°¨°º¤ø„.¸¨°º¤øø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨.¸
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤❤❤『ℱ➊』AiLESi❤❤❤
╔════════════════════════❤️═════════════════════╗
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️『ℱ➊』PROSU ☾✩❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』BUGRA 28 ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』SUCSUZ™❤️❤️
❤❤『ℱ➊』Savaş❤❤
❤️❤️『ℱ➊』☪⎝SKRETOR⎠☪❤️❤️
❤❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤❤
❤❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤❤
❤️❤️『ℱ➊』CETIN「ᶤᶰᶜᶤ」❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』ℂ★REIZℂ★ ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』✯S♏EGOℂ★ ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』ℂ★⎛мᗩ꒽ຮエ⎠ℂ★ ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』CILGINℂ✬❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』 AOG ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』ℂ★ᕼᔕᑎℂ★ ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』DOGANAY KURT❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』☪~SТÂЯК~☪❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』~ЯÂSŶOŃEĹℂ✬❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』⎝ƲຮƬƛ⎠ℂ★❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』►MEHMETCAN ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』ℂ★⎝Ṏ♏Єℛ ⎠₂₁ ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』ℂ★⎝ KRAL⎠₂₁❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』☠✘BaRTu ✘☠ ❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』 SEZER₂₇❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』ℂ★SEYDIℂ★❤️❤️
❤️❤️『ℱ➊』KORI₃₅ ❤️❤️
❤❤『ℱ➊』нⓐℓìℓ「ᶜᵒᵒˡ」❤❤
❤❤『ℱ➊』SVettel_Berk❤❤
❤❤『ℱ➊』 Ʀεʍzι̇cαπ☪❤❤
❤❤『ℱ➊』⎝ʝöԋ ρöԋ⎠ℂ✬❤❤
❤❤『ℱ➊』⚡şɪ௱şƐҚ⚡❤❤
❤❤『ℱ➊』IBRAHIM❤❤
❤❤ 『ℱ➊』⎝SELIMREIS⎠❤❤
❤❤『ℱ➊』ᗴᗰᖇᗴ 「ᶜᵒᵒˡ」❤❤
❤❤『ℱ➊』кαуℓα ℭ⋆❤❤
❤❤『ℱ➊』MikaHaKinen❤❤
╚════════════════════════❤️═════════════════════╝
❤❤❤『ℱ➍』AiLESi❤❤❤
╔═══════════════════════❤️═════════════════════╗
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』 ⎝RiZELi 53 ⎠❤️❤️❤️
❤️❤️❤️『ℱ➍』 OTAKU ⎠日本❤️❤️❤️
❤️❤️❤️『ℱ➍』 TURAN-39 ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』GiZEM57ϡ❤️ ❤️ ❤️
❤️❤️❤️『ℱ➍』SAKULTAℂ✬❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』DUMANBEY❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』⎛つMA♫Türk⎠ℂ★ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』PISKO LAZ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』Bąγąŋ Uҡąℓą ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』⎛ᙏUⓈፐⒶƑⒶƼȣ⎠ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』 ALBAY ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』ÖKKEŞ GÖKÇE ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』EDWARDℂ★ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』TARIK ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』YASIN58ℂ★ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』АƊЄӍƘSƘ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』SERHAT58 ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』GOKHANKURT ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ ℱ➍』☪OMER☪ ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️ 『ℱ➍』ROHAT REİS ❤️❤️❤️
╚════════════════════════❤️════════════════════╝
❤❤❤ØҢἇἇ➥AIⱢESI❤❤❤
╔═══════════════════════❤️══════════════════════╗
❤❤ØҢἇἇ➥INCICI❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥AHMETEKICI❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥ℭ✯KURSATℭ­✯❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥38EMREℂ⋆❤❤
❤❤ØҢἇἇ➦ENES⚓ KPLN❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥MEHMET₲MUS❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥ℭ✯IBOCANℭ✯❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥AHMETKLC❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥OKANBNGLℭ✯❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥UMUT KAYA❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥ƧЄƦƘƛƝSVZϡ❤❤
❤❤ØҢἇἇ➥ONURCANℂ★❤❤
╚═════════════════════════❤️════════════════════╝
❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤
❤❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤❤
❤❤❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤❤❤
❤❤❤❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤『ℱ➊』Cem❤❤❤❤
¨º¤ø„¸¨º¤ø„..¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨¸„.ø¤¨º¤ø„¸¨º¤ø„.¸¸ø
FETHI SEKIN☪OMER HALISDEMIR
ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨.¸,„ø¤º°¨°º¤ø„.¸¨°º¤øø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨.¸ø
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
ÖMER HALİSDEMİRℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★ℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★ℂ★FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩ℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩ℂ✩FETHİ SEKİN
ÖMER HALİSDEMİRℂ✩FETHİ SEKİN
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤
❤❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤❤
❤❤❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤❤❤
❤❤❤❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤『ℱ➊』SOULFLY❤❤❤❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤
❤❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤❤
❤❤❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤❤❤
❤❤❤❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤≾MA≿☪OMER60ツ❤❤❤❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤
❤❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤❤
❤❤❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤❤❤
❤❤❤❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤『ℱ➊』SKRETOR❤❤❤❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤
❤❤⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤❤
❤❤❤⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤❤❤
❤❤❤❤⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤️⎝SELIMREIS⎠❤❤❤❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤️≾MA≿RiZELi53❤️≾MA≿RiZELi53❤️
❤️❤️≾MA≿RiZELi53❤️≾MA≿RiZELi53❤️❤️
❤️❤️❤️≾MA≿RiZELi53❤️≾MA≿RiZELi53❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️≾MA≿RiZELi53❤️≾MA≿RiZELi53❤️❤️❤️❤️
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️
❤️❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️❤️
❤️❤️❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️❤️
❤️❤️❤️❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️≾MA≿ ADEM35ϡ❤️
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤
❤❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤❤
❤❤❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤❤
❤❤❤❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤
❤❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤❤
❤❤❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤❤❤
❤❤❤❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤『ℱ➊』➥MUHO47ϡ❤❤❤❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️
❤️❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️❤️
❤️❤️❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️Enes❤️Besti❤️❤️❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
F1 CLAN YOUTUBE KANALI
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
https://www.youtube.com/watch?v=sZDPaC5ZDHc&t=502s
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
❤❤TEK ASK COOL❤❤
❤❤♕HALIL♕ COOLGILLERDEN♕❤❤
❤❤F1 HALIL❤❤
❤❤DEGERLI ABILERIMDEN BIRISI❤❤
ℂ⋆▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ★
❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤
❤❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤❤
❤❤❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤❤❤
❤❤❤❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤『ℱ➊』STYLISHℂ★❤❤❤❤
☾✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☾✩
❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃❤₅『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅❤
❤❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃❤₅『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅❤
❤❤❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃❤₅『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅
❤❤❤❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃₅❤『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃❤₅『ℱ➊』✬~ƊEИİƵ~✬₃
☾✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☾✩
❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤
❤❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤❤
❤❤❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤❤❤
❤❤❤❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤[ℱ➊]zLite ℂ★❤❤❤❤
☾✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☾✩
BURCU ABLAMIN HAKKI CINENMEZ
☾✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☾✩
❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤
❤❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤❤
❤❤❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤❤❤
❤❤❤❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤❤❤❤
❤❤❤❤❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤『ℱ➊』BURCU☾✩❤❤❤❤❤
☾✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ℂ✩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬☾✩
PROSU℣DENIZ
PROSU℣BUGRA
PROSU℣STYLISH
PROSU℣SEZER
PROSU℣KORI
PROSU℣PRO
PROSU℣BILAL DNZ

Galibiyet sayısı 41

Oyun : Skor
FFA-74 : 352201
FFA-35 : 409
FFA-70 : 306659
FFA-35 : 399999
CFFA-1 : 4243332
FFA-35 : 543117
FFA-35 : 280476
FFA-26 : 293535
FFA-18 : 434026
FFA-19 : 154374
FFA-35 : 391411
FFA-28 : 241108
FFA-35 : 418105
FFA-35 : 265495
FFA-14 : 296024
FFA-10 : 174565
FFA-35 : 241292
FFA-15 : 145380
FFA-38 : 164782
FFA-18 : 156901
FFA-20 : 207339
FFA-35 : 194236
FFA-42 : 225950
FFA-35 : 398735
FFA-35 : 212256
FFA-35 : 479405
FFA-32 : 150978
FFA-55 : 204068
FFA-35 : 202808
FFA-26 : 171529
FFA-11 : 122056
FFA-50 : 192286
FFA-35 : 256371
FFA-7 : 84789
FFA-63 : 77170
FFA-65 : 82717
FFA-4 : 120884
FFA-66 : 54206
FFA-44 : 47722
FFA-31 : 147568
FFA-51 : 57295
FFA-53 : 78842