Łαтιησ

Kayıtlı İsimler

┏▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩65۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬┓
⎨༄౯උ༻⎬⋆Pizza≀₆⁵≀⋆
┗▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬┛
``````¶0````1¶1_``````````````````````````````````
```````¶¶¶0_`_¶¶¶0011100¶¶¶¶¶¶¶001_```````````````
````````¶¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_```````````
`````1_``¶¶00¶0000000000000000000000¶¶¶¶0_````````
`````_¶¶_`0¶000000000000000000000000000¶¶¶¶¶1`````
```````¶¶¶00¶00000000000000000000000000000¶¶¶_````
````````_¶¶00000000000000000000¶¶00000000000¶¶````
`````_0011¶¶¶¶¶000000000000¶¶00¶¶0¶¶00000000¶¶_```
```````_¶¶¶¶¶¶¶00000000000¶¶¶¶0¶¶¶¶¶00000000¶¶1```
``````````1¶¶¶¶¶000000¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000¶¶¶```
```````````¶¶¶0¶000¶00¶0¶¶`_____`__1¶0¶¶00¶00¶¶```
```````````¶¶¶¶¶00¶00¶10¶0``_1111_`_¶¶0000¶0¶¶¶```
``````````1¶¶¶¶¶00¶0¶¶_¶¶1`_¶_1_0_`1¶¶_0¶0¶¶0¶¶```
````````1¶¶¶¶¶¶¶0¶¶0¶0_0¶``100111``_¶1_0¶0¶¶_1¶```
```````1¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶¶010¶``1111111_0¶11¶¶¶¶¶_10```
```````0¶¶¶¶__10¶¶¶¶¶100¶¶¶0111110¶¶¶1__¶¶¶¶`__```
```````¶¶¶¶0`__0¶¶0¶¶_¶¶¶_11````_0¶¶0`_1¶¶¶¶``````
```````¶¶¶00`__0¶¶_00`_0_``````````1_``¶0¶¶_``````
``````1¶1``¶¶``1¶¶_11``````````````````¶`¶¶```````
``````1_``¶0_¶1`0¶_`_``````````_``````1_`¶1```````
``````````_`1¶00¶¶_````_````__`1`````__`_¶````````
````````````¶1`0¶¶_`````````_11_`````_``_`````````
`````````¶¶¶¶000¶¶_1```````_____```_1`````````````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_``````_````_1111__`````````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶01_`````_11____1111_``````
`````````¶¶0¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1101_______11¶_``````
``````_¶¶¶0000000¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶1```````
`````0¶¶0000000¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````````
````0¶0000000¶¶0_````_011_10¶110¶01_1¶¶¶0````_100¶
```1¶0000000¶0_``__`````````_`````````0¶_``_00¶¶01
```¶¶00000¶¶1``_01``_11____``1_``_`````¶¶0100¶1```
``1¶¶00000¶_``_¶_`_101_``_`__````__````_0000001100
``¶¶¶0000¶1_`_¶``__0_``````_1````_1_````1¶¶¶0¶¶¶¶¶
`_¶¶¶¶00¶0___01_10¶_``__````1`````11___`1¶¶¶01_```
`1¶¶¶¶¶0¶0`__01¶¶¶0````1_```11``___1_1__11¶000````
`1¶¶¶¶¶¶¶1_1_01__`01```_1```_1__1_11___1_``00¶1```
``¶¶¶¶¶¶¶0`__10__000````1____1____1___1_```10¶0_``
``0¶¶¶¶¶¶¶1___0000000```11___1__`_0111_```000¶01``
```¶¶¶00000¶¶¶¶¶¶¶¶¶01___1___00_1¶¶¶`_``1¶¶10¶¶0``
```1010000¶000¶¶0100_11__1011000¶¶0¶1_10¶¶¶_0¶¶00`
10¶000000000¶0________0¶000000¶¶0000¶¶¶¶000_0¶0¶00
¶¶¶¶¶¶0000¶¶¶¶_`___`_0¶¶¶¶¶¶¶00000000000000_0¶00¶0
¶¶¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶_``_1¶¶¶00000000000000000000_0¶000¶
1__```1¶¶¶¶¶¶¶¶¶00¶¶¶¶00000000000000000000¶_0¶0000
```````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000010¶0000
```````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000¶10¶¶0¶¶
````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶00000000000000000000010¶¶¶00
````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0000000000000000000¶100__1_
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000¶11``_1`
`````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶00000000000000000¶11___1_
``````````¶¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶¶¶¶¶0000000000000000¶11__``1
``````````¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0¶¶¶¶¶000000000000000¶1__````
``````````¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000000000000__````
`````````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶000¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000011_``_1
`````````_¶¶¶¶¶¶0¶¶000000¶¶¶¶¶¶¶000000000000100¶¶¶
`````````1¶¶¶¶¶0¶¶¶000000000¶¶¶¶¶¶000000000¶00¶¶01
`````````¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶0000000000000¶0¶00000000011_``
````````1¶¶0¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000000¶11___
````````¶¶¶¶0¶¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶000000000000000000¶01111
```````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000¶0¶00000000000000000¶01_11
```````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000000000000¶01___
```````¶¶¶¶¶¶0¶¶¶000000000000000000000000000¶01___
``````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000000000000011_1
``````0¶¶0¶¶¶0¶¶0000000000000000000000000000¶01`1_
``````¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0000000000000000000000000000001`_0
``````¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000000000000¶01``_
``````¶¶¶¶0¶¶¶¶00000000000000000000000000000001```

Galibiyet sayısı 508

Oyun : Skor
FFA-65 : 491514
FFA-65 : 432285
FFA-65 : 399433
FFA-65 : 215078
FFA-65 : 608712
FFA-65 : 357544
FFA-3 : 314331
FFA-65 : 208622
FFA-65 : 259721
FFA-70 : 516445
FFA-75 : 271255
FFA-76 : 150333
FFA-67 : 205587
FFA-65 : 330149
FFA-76 : 426443
FFA-23 : 160998
FFA-69 : 274694
FFA-27 : 324190
FFA-77 : 573527
FFA-69 : 466766
FFA-5 : 428236
FFA-77 : 393427
FFA-17 : 328057
FFA-66 : 408315
FFA-70 : 356105
FFA-75 : 371783
FFA-70 : 257866
FFA-65 : 277195
FFA-70 : 406049
FFA-70 : 590309
FFA-65 : 258330
FFA-50 : 401491
FFA-47 : 229463
FFA-70 : 338487
FFA-46 : 267814
FFA-70 : 227156
FFA-38 : 290188
FFA-70 : 333787
FFA-65 : 365899
FFA-34 : 250766
FFA-12 : 237289
FFA-14 : 244517
FFA-65 : 272999
FFA-65 : 447508
FFA-65 : 322191
FFA-65 : 451752
FFA-65 : 388951
FFA-65 : 273330
FFA-65 : 383701
FFA-53 : 309890
FFA-18 : 333356
FFA-57 : 485446
FFA-27 : 206142
FFA-65 : 379232
FFA-65 : 360706
FFA-65 : 537263
FFA-65 : 262813
FFA-65 : 353682
FFA-65 : 178252
FFA-65 : 318368
FFA-65 : 302390
FFA-6 : 355189
FFA-77 : 297363
FFA-71 : 369503
FFA-65 : 376761
FFA-37 : 271457
FFA-65 : 475199
FFA-6 : 232618
FFA-77 : 474223
FFA-71 : 497008
FFA-65 : 610015
FFA-15 : 283247
FFA-6 : 328491
FFA-77 : 440236
FFA-71 : 344227
FFA-65 : 416955
FFA-15 : 377888
FFA-32 : 531803
FFA-65 : 720059
FFA-65 : 217818
FFA-65 : 382923
FFA-65 : 370332
FFA-65 : 491042
FFA-65 : 251993
FFA-65 : 550096
FFA-65 : 667665
FFA-65 : 658987
FFA-65 : 528490
FFA-65 : 265092
FFA-65 : 559345
FFA-65 : 160301
FFA-65 : 252550
FFA-65 : 289375
FFA-60 : 267257
FFA-59 : 296841
FFA-11 : 406575
FFA-77 : 365727
FFA-65 : 273809
FFA-60 : 401280
FFA-59 : 417504
FFA-65 : 272147
FFA-65 : 344661
FFA-32 : 165905
FFA-24 : 235604
FFA-64 : 209330
FFA-65 : 282237
FFA-77 : 327890
FFA-64 : 362592
FFA-65 : 285923
FFA-65 : 157060
FFA-65 : 258883
FFA-65 : 421395
FFA-77 : 175927
FFA-65 : 608071
FFA-69 : 141730
FFA-68 : 228089
FFA-48 : 469886
FFA-70 : 268006
FFA-72 : 231427
FFA-75 : 339245
FFA-59 : 434545
FFA-65 : 280093
FFA-70 : 509406
FFA-65 : 225038
FFA-6 : 199362
FFA-69 : 210678
FFA-65 : 370683
FFA-65 : 446414
FFA-65 : 459772
FFA-75 : 399199
FFA-70 : 259136
FFA-65 : 227669
FFA-60 : 227515
FFA-75 : 332492
FFA-77 : 201335
FFA-70 : 301464
FFA-60 : 151143
FFA-75 : 539998
FFA-65 : 318951
FFA-60 : 201892
FFA-70 : 346884
FFA-65 : 401951
FFA-65 : 214052
FFA-65 : 125331
FFA-74 : 226727
FFA-70 : 238274
FFA-60 : 297901
FFA-65 : 284645
FFA-77 : 199040
FFA-65 : 321069
FFA-77 : 214168
FFA-77 : 329838
FFA-65 : 323677
FFA-65 : 329312
FFA-65 : 280729
FFA-69 : 231099
FFA-48 : 242240
FFA-77 : 290194
FFA-77 : 366986
FFA-70 : 274492
FFA-66 : 327246
FFA-65 : 216913
FFA-65 : 313935
FFA-65 : 266316
FFA-7 : 307607
FFA-75 : 250070
FFA-70 : 266078
FFA-29 : 236861
FFA-70 : 418283
FFA-77 : 99438
FFA-65 : 247838
FFA-74 : 164647
FFA-77 : 182891
FFA-74 : 305029
FFA-65 : 288831
FFA-48 : 229281
FFA-65 : 289428
FFA-65 : 179764
FFA-69 : 157417
FFA-70 : 281795
FFA-65 : 554830
FFA-74 : 177381
FFA-75 : 213353
FFA-77 : 187508
FFA-70 : 269741
FFA-64 : 389494
FFA-65 : 425275
FFA-77 : 269134
FFA-65 : 338541
FFA-65 : 232713
FFA-74 : 214597
FFA-75 : 324635
FFA-77 : 260759
FFA-70 : 302693
FFA-65 : 350469
FFA-75 : 372851
FFA-77 : 354072
FFA-70 : 212078
FFA-65 : 564131
FFA-65 : 363037
FFA-65 : 177485
FFA-65 : 207853
FFA-74 : 204191
FFA-75 : 308476
FFA-70 : 277530
FFA-65 : 326851
FFA-15 : 352702
FFA-65 : 437204
FFA-77 : 255248
FFA-65 : 320435
FFA-77 : 273143
FFA-23 : 302317
FFA-65 : 343033
FFA-65 : 265501
FFA-65 : 494847
FFA-65 : 313669
FFA-65 : 254636
FFA-73 : 335417
FFA-75 : 307785
FFA-73 : 428699
FFA-75 : 297775
FFA-77 : 239912
FFA-70 : 396971
FFA-65 : 421619
FFA-65 : 200955
FFA-76 : 410698
FFA-37 : 418532
FFA-65 : 431845
FFA-65 : 317326
FFA-65 : 225117
FFA-73 : 201691
FFA-75 : 339738
FFA-77 : 447078
FFA-70 : 384775
FFA-65 : 635580
FFA-77 : 128029
FFA-65 : 382279
FFA-65 : 113398
FFA-73 : 362803
FFA-75 : 143128
FFA-77 : 215853
FFA-8 : 225790
FFA-64 : 249210
FFA-65 : 276614
FFA-37 : 311458
FFA-65 : 359552
FFA-65 : 341793
FFA-45 : 255721
FFA-64 : 224036
FFA-65 : 399643
FFA-56 : 260943
FFA-75 : 287463
FFA-65 : 196232
FFA-75 : 222920
FFA-65 : 303798
FFA-73 : 239084
FFA-77 : 266584
FFA-32 : 184557
FFA-65 : 377133
FFA-32 : 154224
FFA-65 : 299805
FFA-65 : 529372
FFA-69 : 167374
FFA-77 : 210968
FFA-35 : 248940
FFA-19 : 296109
FFA-65 : 239937
FFA-65 : 277640
FFA-65 : 244179
FFA-76 : 287569
FFA-32 : 313369
FFA-32 : 238168
FFA-65 : 527685
FFA-3 : 209704
FFA-77 : 214589
FFA-65 : 270116
FFA-48 : 358709
FFA-32 : 246527
FFA-73 : 346107
FFA-11 : 334609
FFA-65 : 197600
FFA-32 : 193456
FFA-65 : 292553
FFA-3 : 138515
FFA-15 : 309719
FFA-67 : 235790
FFA-76 : 240748
FFA-16 : 410866
FFA-13 : 301159
FFA-31 : 391770
FFA-65 : 289665
FFA-24 : 189557
FFA-57 : 214702
FFA-77 : 281669
FFA-75 : 356567
FFA-65 : 278586
FFA-65 : 278595
FFA-69 : 290410
FFA-8 : 396014
FFA-76 : 351193
FFA-65 : 147462
FFA-65 : 270875
FFA-65 : 358789
FFA-77 : 363327
FFA-32 : 253458
FFA-65 : 244967
FFA-32 : 299601
FFA-32 : 263302
FFA-75 : 335165
FFA-65 : 297315
FFA-77 : 87991
FFA-32 : 171419
FFA-65 : 251779
FFA-65 : 336704
FFA-65 : 405660
FFA-65 : 262725
FFA-64 : 412808
FFA-65 : 267596
FFA-32 : 312073
FFA-65 : 193956
FFA-65 : 263075
FFA-65 : 222130
FFA-65 : 284263
FFA-65 : 491576
FFA-64 : 215713
FFA-65 : 322934
FFA-32 : 375291
FFA-64 : 445792
FFA-32 : 251505
FFA-65 : 247622
FFA-75 : 190891
FFA-10 : 170510
FFA-65 : 344151
FFA-11 : 346805
FFA-65 : 196739
FFA-76 : 244463
FFA-65 : 265986
FFA-5 : 182553
FFA-65 : 230103
FFA-56 : 422844
FFA-60 : 215899
FFA-73 : 239648
FFA-65 : 169390
FFA-8 : 143153
FFA-43 : 389524
FFA-65 : 331686
FFA-19 : 514633
FFA-65 : 199005
FFA-23 : 164058
FFA-65 : 319785
FFA-65 : 185996
FFA-65 : 281919
FFA-65 : 293178
FFA-65 : 215085
FFA-65 : 143723
FFA-71 : 364949
FFA-65 : 206262
FFA-32 : 212098
FFA-65 : 217209
FFA-43 : 253782
FFA-65 : 210574
FFA-65 : 258730
FFA-32 : 115863
FFA-65 : 249763
FFA-65 : 231216
FFA-18 : 243951
FFA-65 : 294532
FFA-20 : 256302
FFA-65 : 390430
FFA-33 : 199603
FFA-49 : 179747
FFA-64 : 256956
FFA-65 : 276401
FFA-65 : 296999
FFA-65 : 169612
FFA-65 : 178665
FFA-33 : 184413
FFA-65 : 230427
FFA-65 : 479943
FFA-65 : 270705
FFA-65 : 226822
FFA-65 : 245273
FFA-65 : 234766
FFA-37 : 351977
FFA-45 : 279898
FFA-65 : 252446
FFA-37 : 266999
FFA-65 : 202255
FFA-65 : 204607
FFA-65 : 232319
FFA-6 : 166692
FFA-65 : 274312
FFA-77 : 248151
FFA-6 : 180503
FFA-6 : 335526
FFA-65 : 325138
FFA-65 : 172313
FFA-65 : 346014
FFA-3 : 279309
FFA-43 : 391018
FFA-31 : 242529
FFA-65 : 278251
FFA-40 : 238428
FFA-27 : 371153
FFA-43 : 392306
FFA-65 : 227133
FFA-65 : 488240
FFA-65 : 156497
FFA-43 : 244505
FFA-65 : 165348
FFA-65 : 428915
FFA-65 : 125519
FFA-65 : 316635
FFA-74 : 149616
FFA-65 : 233344
FFA-65 : 196858
FFA-37 : 118779
FFA-48 : 533803
FFA-65 : 172501
FFA-65 : 149063
FFA-65 : 424655
FFA-65 : 278536
FFA-65 : 214439
FFA-65 : 149873
FFA-65 : 713904
FFA-65 : 482000
FFA-65 : 385886
FFA-65 : 351195
FFA-65 : 196335
FFA-65 : 300718
FFA-65 : 249135
FFA-65 : 125976
FFA-65 : 164003
FFA-65 : 112853
FFA-18 : 319645
FFA-18 : 179983
FFA-3 : 157554
FFA-52 : 118348
FFA-65 : 197992
FFA-37 : 106368
FFA-65 : 189178
FFA-18 : 141643
FFA-18 : 108456
FFA-65 : 171895
FFA-65 : 135603
FFA-65 : 157550
FFA-65 : 175422
FFA-65 : 220474
FFA-65 : 121585
FFA-18 : 147370
FFA-8 : 151485
FFA-65 : 160699
FFA-18 : 138830
FFA-65 : 158816
FFA-65 : 181832
FFA-65 : 80054
FFA-65 : 202042
FFA-65 : 187012
FFA-65 : 109695
FFA-18 : 214941
FFA-65 : 134895
FFA-65 : 93560
FFA-65 : 176149
FFA-18 : 123352
FFA-65 : 300275
FFA-67 : 97481
CFFA-1 : 10298
FFA-76 : 86818
FFA-65 : 111471
FFA-76 : 102630
FFA-48 : 85600
FFA-48 : 231293
FFA-65 : 122457
FFA-65 : 106958
FFA-18 : 131119
FFA-65 : 179346
FFA-65 : 126236
FFA-65 : 94885
FFA-65 : 121816
FFA-65 : 112169
FFA-65 : 203893
FFA-65 : 253447
FFA-65 : 56971
FFA-65 : 175712
FFA-65 : 157708
FFA-65 : 80987
FFA-65 : 72059
FFA-65 : 153131
FFA-65 : 133067
FFA-65 : 137847
FFA-65 : 100309
FFA-65 : 230809
FFA-65 : 103630
FFA-65 : 149959
FFA-65 : 124973
FFA-65 : 68687
FFA-65 : 104167
FFA-65 : 55299
FFA-65 : 101736
FFA-65 : 223263
FFA-65 : 75084
FFA-65 : 170082
FFA-65 : 83031
FFA-65 : 48081
FFA-65 : 86402
FFA-65 : 85849
FFA-65 : 55214
FFA-65 : 138647