༺☪༻NE MUTLU TURKUM DIYE༺☪༻

༺☪༻TURK~TURK~TURK༺☪༻
༺☪༻▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬༺☪༻
༺☪༻Kᴜʀᴛ’ʟᴀʀ ᴜʟᴜᴍᴀᴅıᴋçᴀ ᴋöᴘᴇᴋʟᴇʀ ꜱᴜꜱᴍᴀᴢ. Köᴘᴇᴋʟᴇʀ üʀᴇꜱᴇ ᴅᴇ Kᴜʀᴛ’ʟᴀʀ ᴋᴏʀᴋᴍᴀᴢ…༺☪༻

༺☪༻ʏᴀ ᴅᴇᴠʟᴇᴛ ʙᴀşᴀ ʏᴀ ᴋᴜᴢɢᴜɴ ʟᴇşᴇ. ᴠᴀʀ ᴏʟsᴜɴ ᴛÜʀᴋ ʙᴀᴋışʟᴀʀ ᴠᴀʀ ᴏʟsᴜɴ ʙᴏᴢᴋᴜʀᴛ ʏüʀᴇᴋʟᴇʀ༺☪༻
༺☪༻▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬༺☪༻
⣀⣀⣤⣴⣶⣶⣶⣶⣦⣀⣀
⣀⣀⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣶
⢀⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣤
⢀⢀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤⣤
⣴⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠈⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠘⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿:⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠘⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢛⠋⠉⠉⠈⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠁⢙⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣯⣯
⢻⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣷⣿⣿⣿⣧⣦⣄⣰⣾⣿⣿⣷⢟⠛⣷⣊⢻⣿⣿⣿⣿
⢽⢽⣿⣿⣏⢫⣧⣿⠫⢟⢏⣿⢿⣇⠀⢀⢏⠻⢋⢊⣛⠛⠆⢁⢀⣫⣿⠋⠋
⢸⢸⣮⣿⣇⠀⠈⠈⠈⢀⠀⢁⢇⠇⠀⠂⢀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⢀⢀⢸⢃⢨⢨
⣷⣷⢋⣧⣧⣆⣄⢀⠀⢀⣎⣣⢀⢀⠀⢀⢀⠀⠀⢀⢠⣆⣆⣧⣇⢘⢘
⣧⣧⣿⣿⣿⣧⣇⢢⣮⢛⣿⣿⣿⣟⢿⠓⢣⢀⢢⢪⣫⣎⢇⢇
⢻⢻⣿⣯⣿⣧⣮⣦⣆⣡⣓⣯⣧⣈⣆⣄⢃⡆⢎⣇⣇⢣⢣
⢿⢿⣿⣿⣯⣿⢿⢟⢫⣭⣽⣍⢋⠛⢻⢇⣎⣢⣇⣎⡏⡏
⠘⠘⣿⣯⣯⣯⣯⢏⢟⢟⢟⢋⢋⢃⢇⣣⣿⣧⣯⠋⠋
⢿⢿⣿⣿⣧⣧⣆⣆⣆⣄⣠⣄⣮⣿⣿⡿⠋⠋
⠈⠈⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠉⠀❥⠀⠀⠘⣷⡀⡀
⣠⣠⣿⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣿⣿⣿⣦⡀⡀
⢠⢠⣾⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠛⠀⠀⠀⢀⢀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⣄
⢀⢀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣧⣄⣀⣠⣤⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣀⣀
⣀⣀⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⠀⠉⠋⣿⣿⣿⣿⡟⠉⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤⡀⡀
⣀⣀⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⠀⠀⢀⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
༺☪༻▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬༺☪༻


Kayıtlı İsimler

GENERAL
SΛNTO
쯦SANTO쯦
SANTO 42
日本⎛SANTO⎛日本
❄SNT㌹⋆✫
Galibiyet sayısı 441
306.450 FFA-42
491.633 FFA-42
296.325 FFA-42
476.725 FFA-44
331.669 FFA-55
384.641 FFA-3
319.111 FFA-44
474.671 FFA-34
486.324 FFA-11
340.574 FFA-55
345.193 FFA-55
437.095 FFA-68
523.780 FFA-8
329.254 FFA-55
525.453 FFA-42
340.943 FFA-4
379.065 FFA-55
402.663 FFA-12
335.904 FFA-55
691.702 FFA-42
500.585 FFA-4
729.189 FFA-15
325.270 FFA-63
352.012 FFA-9
485.650 FFA-42
515.270 FFA-55
602.817 FFA-42
752.214 FFA-42
255.960 FFA-44
369.961 FFA-55
315.732 FFA-16
263.794 FFA-1
283.935 FFA-3
278.825 FFA-10
443.957 FFA-16
382.406 FFA-42
315.248 FFA-42
90.311 CFFA-1
354.358 FFA-42
447.326 FFA-42
325.664 FFA-34
691.795 FFA-42
213.284 FFA-45
238.665 GSZ-1
305.762 FFA-12
301.963 FFA-12
319.519 FFA-42
528.864 FFA-42
392.799 FFA-16
491.571 FFA-42
273.539 FFA-62
329.541 FFA-49
453.977 FFA-67
300.844 FFA-55
437.171 FFA-42
479.101 FFA-42
263.503 FFA-42
402.201 FFA-42
717.877 FFA-42
210.802 FFA-32
447.141 FFA-42
292.269 FFA-42
374.690 FFA-42
332.931 FFA-46
360.806 FFA-42
588.432 FFA-42
351.235 FFA-42
250.850 FFA-42
283.596 FFA-42
478.058 KS-FFA1
331.558 FFA-42
364.577 FFA-42
1.048.940 FFA-42
369.861 FFA-42
445.597 FFA-18
314.425 FFA-45
421.201 FFA-10
367.151 FFA-66
612.589 FFA-37
364.726 FFA-42
283.422 FFA-66
729.274 FFA-55
273.701 FFA-42
393.177 FFA-42
577.627 FFA-42
257.274 FFA-61
603.926 FFA-60
332.168 FFA-4
317.252 FFA-42
306.355 FFA-8
280.513 FFA-7
380.216 FFA-42
247.552 FFA-42
320.774 FFA-1
342.464 FFA-42
311.044 FFA-42
598.292 FFA-34
521.079 FFA-42
303.644 FFA-49
193.035 FFA-42
389.397 FFA-42
358.940 FFA-42
279.187 FFA-77
542.031 FFA-42
399.277 FFA-42
258.077 FFA-34
432.881 FFA-42
448.917 FFA-14
371.110 FFA-31
572.122 FFA-42
411.208 FFA-42
329.200 FFA-39
323.090 FFA-35
295.324 FFA-42
408.843 FFA-24
276.233 FFA-1
429.542 FFA-42
423.601 FFA-53
272.164 FFA-5
308.546 FFA-42
385.001 FFA-4
357.948 FFA-24
419.133 FFA-40
386.896 FFA-13
447.860 FFA-42
291.938 FFA-42
279.139 FFA-42
300.807 FFA-42
352.214 FFA-42
539.412 FFA-42
373.688 FFA-42
371.375 FFA-42
401.786 FFA-42
372.312 FFA-42
512.852 FFA-42
465.483 FFA-42
233.652 FFA-42
322.882 FFA-42
542.130 FFA-18
345.806 FFA-56
429.809 FFA-35
423.405 FFA-10
475.817 FFA-42
238.730 FFA-3
575.030 FFA-11
398.036 FFA-42
315.855 FFA-55
541.856 FFA-42
354.213 FFA-22
316.288 FFA-42
386.168 FFA-42
483.235 KS-FFA1
511.719 FFA-42
502.912 FFA-42
353.934 FFA-19
529.610 FFA-42
766.394 FFA-42
354.229 FFA-42
508.941 FFA-34
260.110 FFA-42
314.284 FFA-9
334.314 FFA-42
378.223 FFA-42
417.754 FFA-42
385.834 FFA-60
598.926 FFA-75
702.334 FFA-42
422.119 FFA-34
427.549 FFA-42
408.793 FFA-49
137.036 FFA-42
752.230 FFA-42
517.743 FFA-42
345.870 FFA-42
301.475 FFA-42
132.105 CFFA-1
220.559 FFA-42
904.923 FFA-42
522.353 FFA-42
335.599 FFA-42
397.016 FFA-42
350.538 FFA-42
404.316 FFA-42
440.511 FFA-42
286.191 FFA-46
443.596 FFA-42
337.444 FFA-21
343.171 FFA-49
418.293 FFA-37
258.042 FFA-19
454.775 FFA-42
318.608 FFA-45
572.947 FFA-77
501.142 FFA-5
449.990 FFA-49
340.393 FFA-50
462.472 FFA-42
422.915 FFA-42
509.442 FFA-7
511.120 FFA-42
306.857 FFA-42
173.768 CFFA-2
479.622 FFA-42
103.320 FFA-25
49.347 CFFA-2
145.720 CFFA-1
210.559 FFA-18
254.283 FFA-52
531.215 FFA-19
401.553 FFA-49
268.268 FFA-33
464.965 FFA-42
287.310 FFA-47
291.203 FFA-2
332.237 FFA-5
540.051 FFA-42
402.495 FFA-5
444.952 FFA-52
378.257 FFA-42
485.333 FFA-52
250.359 FFA-34
373.643 FFA-8
314.630 FFA-33
293.088 FFA-7
198.768 FFA-22
347.818 FFA-42
295.541 FFA-42
335.785 FFA-42
613.433 FFA-42
267.312 FFA-42
321.269 FFA-42
379.929 FFA-42
634.500 FFA-42
287.778 FFA-42
333.829 FFA-42
233.740 FFA-42
522.028 FFA-42
381.835 FFA-1
549.526 FFA-42
349.347 KS-FFA1
338.549 FFA-29
396.492 FFA-21
388.111 FFA-42
361.913 FFA-42
372.790 FFA-55
443.075 FFA-42
446.941 FFA-42
560.495 FFA-25
281.796 FFA-36
298.908 FFA-15
392.661 FFA-24
409.131 FFA-42
244.305 FFA-42
350.175 FFA-42
211.111 FFA-14
370.055 FFA-66
463.270 FFA-43
418.456 FFA-6
463.731 FFA-42
168.790 FFA-56
318.610 FFA-10
441.925 FFA-10
490.907 FFA-38
320.391 FFA-42
370.451 FFA-32
322.677 FFA-42
421.685 FFA-53
253.588 GSZ-1
316.765 FFA-59
292.085 FFA-31
548.505 FFA-6
367.713 FFA-5
249.036 FFA-42
344.935 FFA-3
405.347 FFA-42
251.074 FFA-6
226.683 CFFA-1
342.261 FFA-55
319.121 FFA-1
293.401 FFA-42
159.911 CFFA-1
426.398 FFA-42
115.456 CFFA-1
437.785 FFA-3
442.167 FFA-2
229.448 FFA-42
247.030 FFA-25
316.227 FFA-42
421.238 FFA-42
323.063 FFA-42
321.197 FFA-1
596.169 FFA-65
546.610 FFA-28
253.611 FFA-42
358.798 FFA-55
573.716 FFA-42
326.515 FFA-55
533.926 FFA-42
379.847 FFA-5
329.490 FFA-75
492.495 FFA-42
364.822 FFA-42
455.438 FFA-52
291.256 FFA-54
472.631 FFA-62
443.535 FFA-63
258.138 FFA-62
378.670 FFA-65
192.283 FFA-8
307.506 FFA-77
394.308 FFA-42
244.643 FFA-2
316.341 FFA-63
329.203 FFA-9
102.985 CFFA-1
503.322 FFA-73
347.835 FFA-9
350.093 FFA-62
499.763 FFA-63
250.662 FFA-42
319.690 FFA-77
335.889 FFA-17
461.206 FFA-3
421.064 FFA-71
646.821 FFA-73
286.552 FFA-62
460.945 FFA-9
378.003 FFA-62
449.734 FFA-77
340.621 FFA-9
351.319 FFA-62
289.310 FFA-42
368.356 FFA-42
394.939 FFA-42
282.857 FFA-12
222.153 FFA-2
496.851 FFA-42
351.860 FFA-3
351.952 FFA-9
325.484 FFA-42
361.955 FFA-42
244.327 FFA-1
416.494 FFA-45
297.048 FFA-37
294.126 FFA-61
220.146 FFA-38
557.896 FFA-17
329.560 FFA-24
289.516 FFA-24
348.099 FFA-24
907.073 KS-GSZ1
349.415 FFA-2
86.287 CFFA-1
169.099 CFFA-2
222.785 CFFA-1
298.083 FFA-42
390.235 FFA-12
339.731 FFA-55
593.536 FFA-42
375.955 FFA-42
225.092 FFA-42
311.894 FFA-42
252.509 FFA-42
244.565 FFA-20
189.235 FFA-5
265.570 FFA-38
442.228 FFA-42
81.833 CFFA-1
153.398 CFFA-2
543.318 FFA-42
213.933 CFFA-1
242.512 FFA-3
161.928 CFFA-1
275.125 FFA-8
217.916 FFA-72
434.749 CFFA-2
205.187 CFFA-1
201.032 CFFA-1
319.531 FFA-44
375.515 FFA-42
359.444 FFA-42
248.081 FFA-42
305.284 FFA-33
279.074 FFA-16
251.797 FFA-48
282.222 FFA-34
470.533 FFA-42
347.048 FFA-42
215.006 FFA-42
296.573 FFA-67
524.184 FFA-42
317.220 FFA-42
186.630 CFFA-1
227.400 FFA-39
344.589 FFA-42
238.387 FFA-16
164.099 FFA-21
543.361 FFA-42
152.555 CFFA-1
94.998 CFFA-1
475.695 FFA-42
415.095 FFA-42
91.092 CFFA-2
394.011 FFA-7
557.875 FFA-62
314.910 FFA-42
258.612 FFA-18
376.250 FFA-42
411.227 KS-FFA1
174.362 FFA-1
210.091 FFA-28
347.025 FFA-42
362.438 FFA-42
125.687 FFA-42
345.196 FFA-24
354.651 FFA-42
177.149 FFA-42
209.861 FFA-9
188.469 FFA-42
236.752 FFA-42
171.041 FFA-42
229.744 FFA-42
155.290 FFA-42
194.990 FFA-38
472.831 FFA-42
176.694 FFA-9
256.617 FFA-42
311.292 FFA-47
207.711 FFA-42
357.782 FFA-55
187.018 FFA-61
394.222 FFA-21
355.820 FFA-55
379.557 FFA-55
191.878 FFA-42
298.044 FFA-42
221.174 FFA-42
465.306 FFA-42
209.012 FFA-42
127.889 FFA-42
98.908 FFA-42
......