☾✬ Ayyıldız Tim ☾✬

++++++++++++++++++++++█+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++██++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++██+++++++++++++++++++
++++++++++++++█++++++++++++++++++++██+++++
++++++++++++████++++█+█++█++++++███+++++++
+++++++++++████++++██+█++█++++███++██+++++
+++++++++++██+++++++██████++███++++██+++++
++++++++███++++++++++█++█+++++++++++██++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++███+++
++++++++++++++++++++++█++++++++█++++██+█++
++++++++++++███++++++██+++++++███++++█+██+
+++++++++++████+++++++█+++++++████+++█++++
+++█++++++██++█+++++++██+++++++█+██++█++++
++█++++++██++██+++++++██+++++++██+█++██+++
++█+++++██+++█++++++++██+++++++██+█++██+++
++██+++██+++██++++++++██++++++++██+++██+++
++███████+++██++++++++██++++++++██+++██+++
+++████+++++█+++++++++██++++++++██+++██+++
++++++++++++██++++++++██+++++++++█+++██+++
++++++++++++███+++++++███+++++++██+++█++++
++++++++++++███████████████++++███+++█++++
+++++++++++++█████████++█████████+++++++++
++++++++++++++++████++++++█████+++++++++++

Kayıtlı İsimler

✯✯ŔƐĪ̇S✯✯シ
『T。C』✯✯ŔƐĪ̇S✯✯シ
『T。C』ℬℰℛѦℬℰℛỈᘔ FAN
『T。C』ℬℰℛѦℬℰℛỈᘔ<3 CANIM ABİM :))
∙∙∙∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ∙∙∙∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ
▂▃▄▅▆▇█▓▒░『T。C』CLAN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ∙∙∙∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ
ℂ⋆ℬℰℛѦℬℰℛỈᘔ ℂ⋆<3 DEMİR ABİ ÖZ ABİM KADAR DEĞERLİMS
ℂ⋆ ALPEREN60ℂ⋆<3 ÖZ ABİM KADAR DEĞERLİMSİN
ℂ⋆UMUTℂ⋆<3 BAŞKAN DEĞERİNİ SAYFALARA SIĞDIRAMAM :)
☾✬UMUT☾✬<3 BAŞKAN DEĞERİNİ SAYFALARA SIĞDIRAMAM :)
ℂ⋆HERKÜLℂ⋆
『T。C』✭ƳЄƬЄƦƳӇƛ✭
★★★尺Ɛɪ̇ら★★★
72 THE BEST
72THEBEST
72 THE BEST:)
⎛Ǥ♏P⎞✯✯ŔƐĪ̇S✯✯シ
【☪TİM】✯✯ŔƐĪ̇S✯✯

Galibiyet sayısı 231

Oyun : Skor
FFA-75 : 231142
FFA-18 : 175194
FFA-27 : 326502
FFA-21 : 237765
FFA-5 : 351625
FFA-18 : 231406
FFA-10 : 243373
FFA-18 : 336194
FFA-27 : 257544
FFA-10 : 296084
FFA-11 : 229292
FFA-75 : 300014
FFA-75 : 284428
FFA-75 : 291759
FFA-75 : 210835
FFA-75 : 705663
FFA-6 : 200503
FFA-13 : 216033
FFA-6 : 218001
FFA-6 : 475819
FFA-6 : 282249
FFA-19 : 330054
FFA-6 : 176681
FFA-6 : 261844
FFA-6 : 284550
FFA-6 : 220010
FFA-60 : 219024
FFA-22 : 272974
FFA-33 : 288802
FFA-72 : 379830
FFA-72 : 279401
FFA-6 : 235707
FFA-6 : 335464
FFA-6 : 372242
FFA-6 : 184646
FFA-26 : 279903
FFA-26 : 441058
FFA-26 : 505598
FFA-26 : 149880
FFA-26 : 368599
FFA-13 : 267813
FFA-26 : 141242
FFA-13 : 273161
FFA-63 : 324923
FFA-26 : 3620248
FFA-13 : 235635
FFA-13 : 562040
FFA-13 : 357103
FFA-13 : 335692
FFA-13 : 345184
FFA-13 : 272274
FFA-13 : 207375
FFA-13 : 384151
FFA-20 : 244358
FFA-13 : 268312
FFA-59 : 390867
FFA-59 : 360433
FFA-59 : 294485
FFA-59 : 357684
FFA-59 : 249105
FFA-60 : 472938
FFA-60 : 357318
FFA-60 : 424539
FFA-60 : 223500
FFA-60 : 560099
FFA-60 : 413102
FFA-55 : 378890
FFA-60 : 410954
FFA-45 : 261021
FFA-2 : 292512
FFA-13 : 197082
FFA-10 : 377770
FFA-10 : 347166
FFA-26 : 308875
FFA-34 : 322041
FFA-34 : 152926
FFA-27 : 119496
FFA-13 : 335815
FFA-34 : 236011
FFA-34 : 365907
FFA-34 : 390228
FFA-34 : 282408
FFA-36 : 408048
FFA-36 : 160955
FFA-36 : 396574
FFA-30 : 256710
FFA-3 : 208346
FFA-30 : 262935
FFA-30 : 312366
FFA-30 : 185084
FFA-30 : 187343
FFA-30 : 441398
FFA-30 : 661399
FFA-30 : 218085
FFA-30 : 436524
FFA-30 : 351198
FFA-30 : 303223
FFA-30 : 179467
FFA-30 : 344773
FFA-60 : 366512
FFA-13 : 333623
FFA-30 : 462390
FFA-76 : 243758
FFA-30 : 336679
FFA-30 : 182307
FFA-30 : 313312
FFA-30 : 229876
FFA-30 : 351011
FFA-30 : 298631
FFA-30 : 195198
FFA-60 : 330310
FFA-36 : 259388
FFA-30 : 232060
FFA-13 : 299139
FFA-30 : 173569
FFA-36 : 205229
FFA-60 : 539946
FFA-13 : 179271
FFA-30 : 258883
FFA-30 : 215306
FFA-13 : 315688
FFA-30 : 279501
FFA-30 : 203808
FFA-13 : 270239
FFA-30 : 530054
FFA-13 : 103337
FFA-30 : 139236
FFA-30 : 208902
FFA-30 : 303667
FFA-13 : 136359
FFA-13 : 199030
FFA-13 : 136819
FFA-13 : 175092
FFA-30 : 134032
FFA-30 : 307570
FFA-13 : 199983
FFA-30 : 182830
FFA-30 : 170165
FFA-30 : 370805
FFA-30 : 329619
FFA-13 : 322043
FFA-13 : 291033
FFA-55 : 202728
FFA-30 : 282668
FFA-2 : 272371
FFA-3 : 136848
FFA-35 : 267410
FFA-13 : 133680
FFA-19 : 171993
FFA-2 : 168108
FFA-13 : 243689
FFA-13 : 104745
FFA-30 : 197773
FFA-1 : 294967
FFA-33 : 279300
FFA-30 : 300161
FFA-13 : 269780
FFA-33 : 234137
FFA-13 : 277400
FFA-44 : 210846
FFA-5 : 298258
FFA-13 : 235245
FFA-13 : 231052
FFA-13 : 167083
FFA-13 : 132252
FFA-13 : 227135
FFA-13 : 190762
FFA-68 : 263874
FFA-13 : 197748
FFA-13 : 175661
FFA-13 : 138799
FFA-13 : 195812
FFA-13 : 218040
FFA-13 : 77816
FFA-13 : 221163
FFA-16 : 112512
FFA-30 : 112023
FFA-13 : 186586
FFA-1 : 206481
FFA-66 : 144272
FFA-13 : 140675
FFA-30 : 262308
FFA-13 : 128705
FFA-13 : 120167
FFA-13 : 115155
FFA-13 : 125461
FFA-13 : 74024
FFA-13 : 122510
FFA-13 : 120570
FFA-13 : 103766
FFA-13 : 90787
FFA-13 : 124953
FFA-30 : 171460
FFA-30 : 118492
FFA-30 : 194075
FFA-13 : 45079
FFA-13 : 129326
FFA-13 : 142343
FFA-5 : 174767
FFA-13 : 303566
FFA-13 : 153151
FFA-70 : 129503
FFA-69 : 123922
FFA-68 : 231599
FFA-13 : 108424
FFA-13 : 195647
FFA-13 : 143383
FFA-13 : 162044
FFA-13 : 177340
FFA-10 : 164355
FFA-8 : 83312
FFA-13 : 182084
FFA-65 : 106773
FFA-13 : 112690
FFA-13 : 205831
FFA-17 : 176051
FFA-13 : 287512
FFA-65 : 145622
FFA-13 : 138733
FFA-13 : 198629
FFA-1 : 101026
FFA-13 : 133226
FFA-13 : 226920
FFA-13 : 59867
FFA-13 : 332192
FFA-6 : 118642
FFA-13 : 107806
FFA-13 : 71681
FFA-13 : 100443
FFA-13 : 152834
FFA-13 : 126160