★PREMIUM★

☪ƬЅƘ™ƁЄƳ™☪❤️ƁƳƝ™☪

❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️
❤️ƖƝƑƛȤƇƖ❤️ƖƧMƛƖԼ13❤️ƦöƝƬƓЄƝ❤️ƊЄƦƊƠ❤️MƛMƖԼƠƧƬ❤️

Kayıtlı İsimler

╔═════════════════════════╗
13 DEVLETTİR
╚═════════════════════════╝
╔═════════════════════════╗
╰★╮⎝YAKUP13⎠╰★╮
╚═════════════════════════╝
╔═════════════════════════╗
48 DEVLETTİR
╚═════════════════════════╝
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
Sular yükselince , Balıklar karıncaları yer...
Sular çekilnce de , karınclar balıkları yer..
Bgunkü üstünlüğüne güvenme!. Kimin kimi yiyeceğine
' Suyun Akışı 'karar verir -YAKUP13
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
⎛⍨⎛「ƳƛƘƲƤ1З」⎛⍨⎛
➥YAKUP13ℂ★
YAKUP13ℂ★
╔═══════════════ღ❤❤❤❤ღ══════════════╗
κ⊕müηš†MAMILOST
κ⊕müηYAKUP13
κ⊕müηЯöПƮgęП
κ⊕müη ψακ⊕☭
κ⊕müηï̇š†☭ɱųẕƈų
╚═══════════════ღ❤❤❤❤ღ══════════════╝
ƁЄƳ™☪➥YAKUP13ℂ★
ACİL 112
ACİL
112 ACİL
ZAZAxKADİRREİZ.!!!

Galibiyet sayısı 553

Oyun : Skor
FFA-35 : 573610
KS-FFA1 : 454768
KS-FFA1 : 364734
FFA-35 : 241624
FFA-21 : 260694
FFA-33 : 368085
FFA-71 : 246337
FFA-34 : 356585
FFA-34 : 681672
FFA-14 : 676060
FFA-77 : 538675
FFA-52 : 291116
FFA-40 : 194987
FFA-52 : 199863
FFA-52 : 240210
FFA-52 : 349627
FFA-60 : 423400
CFFA-2 : 348609
CFFA-2 : 67342
FFA-63 : 222922
FFA-46 : 346695
FFA-23 : 716388
FFA-23 : 320597
FFA-23 : 494046
FFA-23 : 554934
FFA-35 : 310302
FFA-23 : 392995
CFFA-1 : 139633
FFA-58 : 239513
CFFA-1 : 87413
FFA-38 : 265583
FFA-66 : 614829
FFA-66 : 330880
FFA-73 : 446856
FFA-23 : 810950
FFA-23 : 306889
CFFA-1 : 286001
FFA-13 : 3914481
FFA-33 : 297637
FFA-23 : 343980
FFA-23 : 317878
FFA-23 : 707927
FFA-23 : 559691
FFA-36 : 384890
FFA-23 : 388001
FFA-19 : 191766
FFA-73 : 333937
FFA-23 : 240690
FFA-46 : 661331
FFA-66 : 411141
FFA-66 : 279369
FFA-66 : 263960
FFA-73 : 207695
FFA-66 : 325630
FFA-66 : 695203
GSZ-1 : 212555
FFA-73 : 430462
FFA-73 : 590480
FFA-31 : 329287
FFA-29 : 499979
FFA-48 : 267623
FFA-66 : 233373
FFA-66 : 293646
FFA-46 : 280116
FFA-53 : 386451
CFFA-1 : 235758
FFA-66 : 714779
FFA-66 : 397119
FFA-66 : 323100
FFA-66 : 155430
FFA-66 : 683995
FFA-66 : 462611
FFA-66 : 308462
FFA-66 : 644920
FFA-66 : 340507
FFA-66 : 298197
FFA-13 : 3695636
CFFA-1 : 192537
CFFA-1 : 211829
FFA-66 : 699209
FFA-66 : 381150
CFFA-1 : 97628
FFA-62 : 301491
FFA-8 : 207677
CFFA-2 : 89499
FFA-66 : 408682
FFA-66 : 604428
FFA-66 : 322221
FFA-48 : 381702
FFA-66 : 795909
FFA-66 : 499648
FFA-66 : 464999
FFA-66 : 454360
FFA-66 : 427687
FFA-66 : 724557
FFA-48 : 3562928
FFA-66 : 230338
CFFA-2 : 33533
FFA-66 : 296073
FFA-66 : 273223
CFFA-1 : 70900
FFA-66 : 416973
FFA-27 : 517793
FFA-66 : 384079
FFA-26 : 195882
FFA-66 : 553703
FFA-66 : 166658
FFA-66 : 391435
FFA-58 : 178426
FFA-66 : 601895
FFA-7 : 177578
CFFA-1 : 71014
FFA-7 : 274607
FFA-46 : 332533
FFA-66 : 939727
FFA-66 : 389749
FFA-11 : 139201
FFA-66 : 865311
FFA-66 : 548181
FFA-9 : 234858
FFA-8 : 288384
FFA-35 : 3211581
FFA-66 : 488671
FFA-60 : 387231
FFA-66 : 635613
FFA-51 : 544321
FFA-66 : 388964
FFA-66 : 727954
CFFA-2 : 43550
FFA-11 : 211401
CFFA-1 : 38144
FFA-66 : 329620
FFA-13 : 158571
FFA-27 : 285943
FFA-37 : 319612
FFA-39 : 331260
CFFA-1 : 47106
FFA-71 : 339086
CFFA-2 : 35807
FFA-46 : 312003
FFA-71 : 264495
FFA-71 : 687742
FFA-38 : 190219
FFA-71 : 179870
FFA-71 : 299917
FFA-71 : 376530
CFFA-1 : 35333
CFFA-2 : 60349
FFA-71 : 575013
CFFA-2 : 270676
FFA-71 : 351078
FFA-4 : 314043
CFFA-2 : 38027
FFA-11 : 277695
FFA-45 : 472484
CFFA-2 : 29810
FFA-71 : 782177
FFA-25 : 210574
FFA-21 : 448514
FFA-6 : 179822
FFA-45 : 536476
FFA-45 : 851142
FFA-45 : 463326
FFA-17 : 290983
FFA-53 : 253756
FFA-45 : 488758
FFA-46 : 254498
FFA-70 : 313131
FFA-69 : 523172
FFA-54 : 232968
FFA-70 : 218062
FFA-36 : 205293
FFA-45 : 493041
FFA-45 : 481885
FFA-69 : 140817
FFA-23 : 192973
FFA-44 : 146825
FFA-52 : 292787
FFA-65 : 361204
FFA-47 : 242530
FFA-48 : 262294
CFFA-2 : 58277
FFA-45 : 337774
FFA-8 : 241487
FFA-72 : 167924
FFA-48 : 379850
FFA-14 : 225734
FFA-48 : 187157
FFA-38 : 197032
FFA-33 : 282636
FFA-71 : 383123
CFFA-2 : 69574
FFA-48 : 265684
FFA-42 : 201659
FFA-48 : 217166
FFA-33 : 152421
CFFA-1 : 22163
FFA-48 : 225027
FFA-48 : 461517
FFA-38 : 221957
FFA-5 : 332756
FFA-18 : 228749
FFA-56 : 564607
FFA-33 : 447528
FFA-48 : 253511
CFFA-2 : 26158
CFFA-2 : 18429
CFFA-2 : 29170
CFFA-1 : 57931
FFA-69 : 264190
FFA-3 : 142042
FFA-55 : 194266
FFA-4 : 204001
CFFA-1 : 14078
FFA-71 : 269865
FFA-33 : 716524
FFA-63 : 214411
FFA-10 : 221196
FFA-66 : 286591
FFA-12 : 327009
FFA-25 : 363657
FFA-33 : 308215
FFA-19 : 126837
CFFA-2 : 39482
FFA-7 : 155608
CFFA-1 : 40511
FFA-71 : 232058
FFA-63 : 175668
FFA-39 : 363649
FFA-20 : 289940
FFA-71 : 188028
FFA-48 : 224543
FFA-64 : 299439
FFA-71 : 534753
FFA-32 : 278120
FFA-67 : 240657
FFA-56 : 274547
FFA-48 : 191961
FFA-72 : 171221
FFA-33 : 173056
FFA-18 : 270166
FFA-69 : 405300
FFA-62 : 220668
FFA-27 : 163077
FFA-9 : 257645
FFA-24 : 413428
FFA-13 : 265239
FFA-3 : 176799
FFA-71 : 506028
FFA-15 : 179887
FFA-27 : 199868
CFFA-1 : 77684
FFA-8 : 220465
FFA-71 : 403268
FFA-71 : 415314
FFA-71 : 218779
FFA-71 : 437321
FFA-71 : 404828
FFA-71 : 364069
FFA-3 : 147398
FFA-71 : 314583
FFA-5 : 187991
FFA-7 : 186361
FFA-71 : 307836
FFA-48 : 313891
FFA-5 : 100128
FFA-71 : 312890
FFA-9 : 284798
FFA-25 : 232675
FFA-67 : 134879
FFA-35 : 388361
FFA-71 : 464967
FFA-55 : 177524
FFA-71 : 416154
FFA-64 : 165737
FFA-72 : 314351
FFA-48 : 179407
FFA-48 : 242874
FFA-33 : 343909
FFA-3 : 161198
FFA-48 : 471950
FFA-11 : 306261
FFA-48 : 291085
FFA-72 : 235493
FFA-10 : 303566
FFA-48 : 228786
FFA-11 : 150154
FFA-72 : 262360
FFA-42 : 210544
FFA-11 : 217467
FFA-71 : 425786
CFFA-1 : 55665
FFA-68 : 190125
FFA-9 : 294909
FFA-49 : 274919
FFA-9 : 199110
FFA-9 : 199026
FFA-33 : 167880
FFA-11 : 310644
FFA-48 : 440855
FFA-48 : 231548
FFA-11 : 226113
FFA-23 : 312832
FFA-13 : 312436
FFA-10 : 146948
FFA-9 : 199651
FFA-23 : 183129
FFA-48 : 195512
FFA-49 : 150757
FFA-23 : 162962
FFA-48 : 362743
FFA-8 : 135856
FFA-23 : 253641
FFA-11 : 368383
FFA-48 : 218762
FFA-18 : 132023
FFA-48 : 258427
FFA-71 : 480184
FFA-48 : 950300
FFA-48 : 428213
FFA-23 : 221395
FFA-48 : 200960
CFFA-1 : 32075
FFA-48 : 226107
FFA-48 : 202594
FFA-48 : 138454
FFA-26 : 242611
FFA-48 : 112477
FFA-48 : 512108
FFA-48 : 152921
FFA-32 : 153539
FFA-16 : 164341
FFA-9 : 382825
FFA-31 : 180224
FFA-48 : 258036
FFA-48 : 259639
FFA-48 : 279787
FFA-48 : 95565
FFA-48 : 126057
FFA-48 : 316285
FFA-48 : 136260
FFA-48 : 212670
FFA-48 : 108430
FFA-48 : 306577
FFA-48 : 182470
FFA-48 : 113283
FFA-7 : 208901
FFA-64 : 139202
FFA-49 : 203104
FFA-9 : 125785
FFA-28 : 143043
FFA-57 : 183536
FFA-68 : 138498
FFA-73 : 243463
FFA-50 : 233847
FFA-69 : 203941
FFA-33 : 202661
FFA-69 : 144152
FFA-57 : 126042
FFA-48 : 301980
FFA-69 : 169669
FFA-57 : 326117
FFA-48 : 254556
FFA-23 : 112021
FFA-58 : 253594
FFA-48 : 250268
FFA-71 : 298254
FFA-71 : 160322
FFA-71 : 152408
FFA-58 : 109623
FFA-48 : 106733
FFA-57 : 98984
FFA-9 : 417145
FFA-71 : 244802
FFA-48 : 145759
FFA-48 : 251390
FFA-71 : 168931
FFA-48 : 284460
FFA-1 : 199719
FFA-48 : 180285
FFA-68 : 162069
FFA-71 : 142251
FFA-71 : 241755
FFA-59 : 176711
FFA-5 : 191151
FFA-38 : 351540
FFA-73 : 164542
FFA-68 : 222380
FFA-48 : 198383
FFA-71 : 136796
FFA-43 : 135284
FFA-58 : 202019
FFA-58 : 292635
FFA-48 : 153384
FFA-5 : 214188
FFA-68 : 165511
FFA-68 : 287413
FFA-71 : 155415
FFA-64 : 130644
FFA-58 : 207219
FFA-58 : 200536
FFA-7 : 188928
FFA-6 : 168314
FFA-57 : 264082
FFA-20 : 88710
FFA-19 : 197661
FFA-48 : 143844
FFA-67 : 399055
FFA-57 : 119398
FFA-57 : 141253
FFA-57 : 152897
FFA-68 : 206352
FFA-77 : 140803
FFA-65 : 112153
FFA-70 : 139825
FFA-65 : 192963
FFA-15 : 128907
FFA-48 : 216571
FFA-63 : 128357
FFA-48 : 125499
FFA-48 : 231817
FFA-48 : 182345
FFA-48 : 132806
FFA-57 : 270371
FFA-20 : 127636
FFA-48 : 183103
FFA-63 : 135014
FFA-20 : 204404
FFA-68 : 98759
FFA-48 : 83781
FFA-66 : 109391
FFA-77 : 202363
FFA-74 : 161708
FFA-48 : 246783
FFA-48 : 158222
FFA-48 : 139835
FFA-48 : 181620
FFA-48 : 152378
FFA-48 : 99378
FFA-48 : 186003
FFA-59 : 127712
FFA-24 : 166330
FFA-48 : 162386
FFA-48 : 135783
FFA-59 : 99475
FFA-53 : 213885
FFA-68 : 164206
FFA-48 : 130123
FFA-48 : 174786
FFA-67 : 215889
FFA-60 : 191267
FFA-48 : 113576
FFA-44 : 147031
FFA-48 : 83050
FFA-15 : 104596
FFA-71 : 140169
FFA-57 : 198931
FFA-44 : 138267
FFA-48 : 243834
FFA-44 : 345101
FFA-69 : 174274
FFA-35 : 142244
FFA-35 : 367131
FFA-48 : 194963
FFA-70 : 368893
FFA-67 : 160157
FFA-32 : 142222
FFA-46 : 145424
FFA-3 : 139809
FFA-49 : 141779
FFA-64 : 104923
FFA-42 : 238867
FFA-77 : 254701
FFA-52 : 100316
FFA-25 : 104011
FFA-59 : 120744
FFA-70 : 116525
FFA-35 : 90688
FFA-33 : 165820
FFA-57 : 225995
FFA-48 : 275114
FFA-35 : 137754
FFA-8 : 148764
FFA-71 : 237818
FFA-35 : 127914
FFA-48 : 282034
FFA-48 : 168124
FFA-48 : 250615
FFA-70 : 280040
FFA-48 : 252689
FFA-48 : 118908
FFA-70 : 256878
FFA-48 : 109095
FFA-48 : 113195
FFA-68 : 322048
FFA-53 : 93606
FFA-48 : 190657
FFA-46 : 81433
FFA-67 : 155475
FFA-33 : 130260
FFA-58 : 155721
FFA-48 : 109231
FFA-48 : 187742
FFA-48 : 187407
FFA-48 : 209653
FFA-72 : 121392
FFA-47 : 237272
FFA-48 : 238253
FFA-48 : 107675
FFA-19 : 237136
FFA-48 : 381830
FFA-33 : 163306
FFA-52 : 170736
FFA-72 : 226551
FFA-48 : 132301
FFA-48 : 105682
FFA-37 : 147959
FFA-48 : 119595
FFA-20 : 112874
FFA-48 : 163869
FFA-48 : 88139
FFA-48 : 372015
FFA-36 : 96833
FFA-48 : 105764
FFA-48 : 101030
FFA-23 : 162906
FFA-38 : 137596
FFA-48 : 82003
FFA-48 : 95604
FFA-48 : 77483
FFA-48 : 122614
FFA-38 : 178540
FFA-37 : 143584
FFA-68 : 227650
FFA-56 : 146920
FFA-7 : 116203
FFA-41 : 110167
FFA-48 : 192136
FFA-48 : 69215
FFA-48 : 94823
FFA-48 : 75468
FFA-48 : 90027
FFA-48 : 49651
FFA-48 : 128394
FFA-48 : 146744
FFA-48 : 95172
FFA-44 : 59406
FFA-48 : 61490
FFA-48 : 113901
FFA-48 : 142109
FFA-65 : 98597
FFA-48 : 118394
FFA-48 : 70570
FFA-48 : 75759
FFA-48 : 87914