☪TC

LÜTFİBABA 42

ṂȖṨҬᾋҒᾋ ḰἝṂᾋĿ ᾋҬᾋҬüȒḰ
FƐŤнɪ̇ らƐҚɪ̇Лü
☪_________▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓________________________
☪_______▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓______ ______________ℂ★
☪____▓ ▓ ▓ ▓__________▓ ▓ ▓__________▓_______ℂ★
☪__▓ ▓ ▓ ▓ ▓_______________________▓▓______ℂ★
☪_▓ ▓ ▓ ▓___________________▓_▓ ▓ ▓ ▓_▓_▓ ▓ℂ★
☪_▓ ▓ ▓ ▓_____________________▓_▓ ▓ ▓ ▓ ▓__ℂ★
☪__▓ ▓ ▓ ▓ ▓______________________▓ ▓ ▓ ▓____ℂ★
☪____▓ ▓ ▓ ▓ ▓________▓ ▓ ▓_____ ▓ ▓____▓ ▓___ℂ★
☪____▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓______▓_______▓__ℂ★
☪_______ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓_________ ______________

⣤⣴⣶⣶⣶⣶⣦⣀
⣀⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶
⢀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤
⢀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣤
⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿:⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢛⠋⠉⠉⠈⠀⠈⠀⠀⠀⠀⠀⠁⢙⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣯
⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣾⣷⣿⣿⣿⣧⣦⣄⣰⣾⣿⣿⣷⢟⠛⣷⣊⢻⣿⣿⣿
⢽⣿⣿⣏⢫⣧⣿⠫⢟⢏⣿⢿⣇⠀⢀⢏⠻⢋⢊⣛⠛⠆⢁⢀⣫⣿⠋
⢸⣮⣿⣇⠀⠈⠈⠈⢀⠀⢁⢇⠇⠀⠂⢀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⢀⢀⢸⢃⢨
⣷⢋⣧⣧⣆⣄⢀⠀⢀⣎⣣⢀⢀⠀⢀⢀⠀⠀⢀⢠⣆⣆⣧⣇⢘
⣧⣿⣿⣿⣧⣇⢢⣮⢛⣿⣿⣿⣟⢿⠓⢣⢀⢢⢪⣫⣎⢇
⢻⣿⣯⣿⣧⣮⣦⣆⣡⣓⣯⣧⣈⣆⣄⢃⡆⢎⣇⣇⢣
⢿⣿⣿⣯⣿⢿⢟⢫⣭⣽⣍⢋⠛⢻⢇⣎⣢⣇⣎⡏
⠘⣿⣯⣯⣯⣯⢏⢟⢟⢟⢋⢋⢃⢇⣣⣿⣧⣯⠋
⢿⣿⣿⣧⣧⣆⣆⣆⣄⣠⣄⣮⣿⣿⡿⠋
⠈⢛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠛⠉⠀⠀⠀⠘⣷⡀
⣠⣿⠀⠀⠀⠈⣿⣿⣿⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣿⣿⣿⣦⡀
⢠⣾⣿⣿⣿⣄⠀⠀⠀⠛⠀⠀⠀⢀⢀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄
⣶⣿⣿⣿⣿⣯⣿⣿⣧⣄⣀⣠⣤⣤⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣀
⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣗⠀⠉⠋⣿⣿⣿⣿⡟⠉⠀⠀⠀⠀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣦⣤
⣀⣴⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡗⠀⠀⢀⣿⣿⡟⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⠀⣠⣾⣿⣿⡀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣄⢀⣠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠸⣿⣿⣿⣿⣿⠟⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⣿⣿⣿⣿⢩⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢠⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠘⣿⠟⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⠉⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !


Kayıtlı İsimler

MAREŞAL
SepuLtura
RuLing
aLoNeAngeL
❤ ❤ ❤ YAMAN ABİ SEVİLİYON ❤ ❤ ❤
LÜTFİ BABA
LÜTFİBABA ツ
LÜTFİBABA ツ 42
❤LÜTFİBABA ❤ 42
LÜTFİ-ZAFERBABA
☪TC LÜTFİBABA 42
LÜTFİBABA
☪ТϾ LÜTFİBABA ツ 42
Ɠፐᗩ➦MAREŞAL
Ɠፐᗩ➦LÜTFİBABA 42
ÖĞRENCİ 42
https://www.youtube.com/channel/UCMnnx0mmWX1qLj0-j
ABONE OL GOLD KAZAN MESAJ AT GOLD KAZAN
LİKE AT GOLD KAZAN HADE BEYLER
ツ 42
42 DEVLETTİR :)
42 LİYİZ BRO
DERDİN VARSA BUYUR KONYA'YA
KIRK İKİ
200855
❤ 42
*#42
42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤ 42 ❤
KİNG42 ❤LÜTFİ42 ❤
MAMİ01 ❤LÜTFİBABA42
☪ТϾ ÖĞRENCİ42
*L42
*L 42
ÖLÜM#KİNG#LÜTFİ
ÖLÜM#KİNG#SANTO
ÖLÜM#KİNG#MAMİ
BABA OYUNDA ABİLERİN ABİSİ BİR TANESİN
SANTO#MAMİ#ZAFER
KİNG$BABAOYUNDA$SANTO$ÖLÜMPKKYA$ZAFER$MAMİ$İSA
ALİ ABİ NAMI DEGER ÖLÜM PKK YA ABİ İYİKİVARSIN
KİNG*42 AfK
◎ ◎ LÜTFİBABA42
žžžž žžžžžžž

Galibiyet sayısı 251

Oyun : Skor
FFA-42 : 275786
FFA-42 : 264708
FFA-42 : 339942
FFA-19 : 247086
FFA-53 : 303433
FFA-4 : 390378
FFA-47 : 266203
FFA-42 : 276067
FFA-42 : 508621
FFA-53 : 431086
FFA-32 : 326783
FFA-53 : 333734
FFA-53 : 161077
FFA-55 : 417316
FFA-42 : 444648
FFA-42 : 590030
FFA-10 : 249353
FFA-42 : 317413
FFA-56 : 235797
FFA-53 : 295537
FFA-53 : 317264
FFA-42 : 266679
FFA-42 : 363010
FFA-53 : 379292
FFA-53 : 305155
FFA-42 : 338714
FFA-53 : 194752
FFA-42 : 363927
FFA-55 : 360199
FFA-42 : 391551
FFA-42 : 415649
FFA-53 : 351876
FFA-53 : 375866
FFA-42 : 367480
FFA-42 : 311659
FFA-42 : 368840
FFA-42 : 425639
FFA-53 : 398585
FFA-42 : 452720
FFA-42 : 231458
FFA-42 : 408632
FFA-42 : 427270
FFA-55 : 385364
FFA-42 : 470168
FFA-55 : 386188
FFA-55 : 302300
FFA-42 : 333298
FFA-42 : 330523
FFA-42 : 526754
FFA-22 : 335626
FFA-42 : 342678
FFA-55 : 308320
FFA-42 : 212626
FFA-42 : 411998
FFA-3 : 221257
FFA-42 : 300152
KS-FFA1 : 221193
FFA-42 : 453442
FFA-42 : 411025
KS-FFA1 : 257430
FFA-42 : 418941
FFA-42 : 340363
FFA-42 : 336384
FFA-42 : 479129
FFA-6 : 338785
FFA-55 : 391691
FFA-42 : 339684
FFA-42 : 450887
FFA-55 : 404550
FFA-42 : 497373
FFA-55 : 340000
FFA-42 : 350367
FFA-55 : 312749
FFA-42 : 308464
FFA-55 : 471551
FFA-55 : 424291
FFA-55 : 345117
KS-FFA1 : 438040
KS-FFA1 : 394361
FFA-44 : 189650
FFA-24 : 314829
FFA-42 : 374021
FFA-55 : 517418
CFFA-2 : 349402
FFA-42 : 458689
KS-FFA1 : 509653
KS-GSZ1 : 202558
KS-FFA1 : 1637
FFA-59 : 206729
KS-FFA1 : 434319
FFA-55 : 313669
FFA-11 : 459722
FFA-4 : 218635
FFA-6 : 237697
FFA-67 : 312696
KS-FFA1 : 295533
FFA-24 : 369026
FFA-31 : 345817
FFA-9 : 200436
FFA-6 : 235165
FFA-37 : 226322
FFA-42 : 199965
FFA-61 : 199260
FFA-42 : 332075
FFA-27 : 169198
FFA-43 : 191638
FFA-55 : 385192
FFA-55 : 172974
FFA-42 : 330897
FFA-42 : 360303
FFA-55 : 302507
FFA-55 : 327071
FFA-55 : 234874
FFA-55 : 229636
FFA-50 : 234139
FFA-55 : 147449
FFA-60 : 350645
FFA-47 : 383781
FFA-11 : 178604
FFA-11 : 671415
FFA-11 : 268824
FFA-55 : 378767
FFA-55 : 273149
FFA-55 : 193832
FFA-55 : 464903
FFA-55 : 186301
FFA-42 : 294206
FFA-55 : 282736
FFA-55 : 335113
FFA-55 : 440525
FFA-52 : 140878
FFA-53 : 438514
GSZ-1 : 388514
FFA-55 : 293253
FFA-55 : 303540
FFA-55 : 171761
FFA-55 : 209589
FFA-55 : 284027
FFA-55 : 315329
FFA-63 : 234721
FFA-55 : 520871
FFA-55 : 259073
FFA-55 : 297598
FFA-66 : 227525
FFA-55 : 525762
FFA-55 : 290358
FFA-44 : 403670
FFA-27 : 622270
FFA-58 : 333369
FFA-55 : 158897
FFA-54 : 320391
FFA-48 : 260127
GSZ-1 : 239677
FFA-31 : 267030
FFA-12 : 220619
FFA-42 : 295083
FFA-8 : 268495
FFA-54 : 307175
FFA-18 : 480053
FFA-55 : 258966
FFA-72 : 424043
FFA-68 : 290023
FFA-9 : 253214
FFA-55 : 167398
FFA-71 : 210955
FFA-55 : 347795
FFA-74 : 291279
FFA-42 : 243881
FFA-18 : 265871
FFA-45 : 233427
FFA-42 : 392992
FFA-42 : 161369
FFA-42 : 191783
FFA-38 : 213159
FFA-48 : 200021
FFA-20 : 194407
FFA-21 : 195566
FFA-21 : 251405
FFA-54 : 267515
FFA-7 : 263056
FFA-48 : 202963
FFA-32 : 171115
FFA-63 : 242952
FFA-42 : 240194
FFA-11 : 328444
FFA-29 : 322989
FFA-48 : 311294
FFA-48 : 693370
FFA-48 : 403154
FFA-48 : 289740
FFA-41 : 404683
FFA-36 : 183857
FFA-9 : 258149
FFA-42 : 217498
FFA-48 : 186052
FFA-48 : 274255
FFA-75 : 259728
FFA-42 : 339838
FFA-48 : 269524
FFA-26 : 210929
FFA-42 : 266334
FFA-57 : 236565
FFA-13 : 361400
FFA-67 : 352886
FFA-73 : 236608
FFA-23 : 159637
FFA-42 : 261352
FFA-54 : 242419
FFA-43 : 254192
FFA-14 : 144417
FFA-14 : 199325
FFA-57 : 231295
FFA-42 : 212686
FFA-42 : 194049
FFA-42 : 258193
FFA-42 : 252084
FFA-70 : 255545
FFA-42 : 140043
FFA-70 : 720700
FFA-42 : 288998
FFA-9 : 256401
FFA-13 : 239499
FFA-42 : 181374
FFA-62 : 178361
FFA-33 : 268285
FFA-42 : 203029
FFA-65 : 167297
FFA-38 : 145010
FFA-62 : 174140
FFA-62 : 296604
FFA-53 : 153209
FFA-42 : 230600
FFA-53 : 190639
FFA-42 : 248326
FFA-42 : 134212
FFA-28 : 146840
FFA-42 : 288306
FFA-42 : 248767
FFA-42 : 402441
FFA-16 : 177007
FFA-9 : 189128
FFA-42 : 162251
FFA-42 : 176548
FFA-36 : 212698
FFA-51 : 156647
FFA-42 : 211675
FFA-42 : 254343
FFA-42 : 150610
FFA-42 : 196447
FFA-20 : 140823
FFA-42 : 280563