Kayıtlı İsimler

FURKAN SAHIN
FURKAN SAHİN
-FURKAN
FURKAN-
*FURKAN
*FURKAN*
FURKAN*
FURKAN SAHIN⁰²
FURKAN⁰²
SAHIN⁰²
☪FURKAN☪
╭დ╯╭╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾╮╭დŽ
▒█▀▀▀ ▒█░▒█ ▒█▀▀█ ▒█░▄▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ Ž
▒█▀▀▀ ▒█░▒█ ▒█▄▄▀ ▒█▀▄░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ Ž
▒█░░░ ░▀▄▄▀ ▒█░▒█ ▒█░▒█ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ Ž
▒█▀▀▀█ ░█▀▀█ ▒█░▒█ ▀█▀ ▒█▄░▒█Ž
░▀▀▀▄▄ ▒█▄▄█ ▒█▀▀█ ▒█░ ▒█▒█▒█Ž
▒█▄▄▄█ ▒█░▒█ ▒█░▒█ ▄█▄ ▒█░░▀█ Ž
╭დ╯╰╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾ ╾╯╭დŽŽ
ᕕɴᴇ ᴍᴜᴛʟᴜ ᴛᴜʀᴋᴜᴍ ᴅɪʏᴇɴᴇᕕŽ
Žᴘᴏʜ╰ℭ✯╮ᴊᴏʜ╰ℭ✯╮ᴘᴏʜ╰ℭ✯╮ᴊᴏʜ╰ℭ✯╮ᴘᴏʜ╰ℭ✯╮ᴊᴏʜ
☪ṨƐӇíƬŁƐƦ ṎŁΜƐȤ ƔƛƬƛƝ ƁṎŁὗƝΜƐȤŽ
ʀ.ᴛᴀʏʏɪᴘ ᴇʀᴅᴏɢᴀɴŽ
↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟↟Ž ŽŽ
⎛☪⎞FURKAN⎛☪⎞
Bİ OYUN İÇİN DOST'LUGUMUZU BİTİRDİN EYW SANA
ŞİMDİ TEK CUMLEM SİKERIM SENIDE OYUNUDA
SIRF DOSTLUGUMUZ BİTTİ DİYE
BENİM İÇİN OYUNDA ARTIK BİTTİ BIRAKTIM :/
FURKAN BIRAKTI *-*

Galibiyet sayısı 180

Oyun : Skor
FFA-69 : 189361
FFA-4 : 200563
FFA-40 : 287460
FFA-18 : 195916
CFFA-2 : 223636
FFA-69 : 256243
FFA-69 : 363844
FFA-69 : 587990
FFA-69 : 290306
FFA-69 : 263479
FFA-69 : 327127
FFA-69 : 220580
FFA-21 : 251654
FFA-37 : 238059
FFA-11 : 319086
FFA-55 : 252060
FFA-18 : 332875
FFA-43 : 210575
FFA-1 : 291550
FFA-2 : 216655
FFA-43 : 206359
FFA-43 : 189508
FFA-44 : 144653
GSZ-1 : 351423
FFA-69 : 309227
FFA-29 : 328558
FFA-40 : 306357
FFA-43 : 359736
FFA-11 : 253669
FFA-54 : 359775
FFA-52 : 288357
FFA-24 : 161958
FFA-69 : 363153
FFA-69 : 926036
FFA-69 : 696415
FFA-24 : 212363
FFA-40 : 153699
FFA-24 : 273534
FFA-24 : 246273
FFA-24 : 831794
FFA-24 : 370912
FFA-69 : 685617
CFFA-2 : 183788
FFA-4 : 168353
FFA-4 : 188959
FFA-63 : 189702
FFA-21 : 500369
FFA-6 : 276215
FFA-11 : 161230
FFA-69 : 355496
FFA-58 : 402211
FFA-58 : 335172
FFA-31 : 531939
FFA-63 : 255151
FFA-19 : 380117
FFA-69 : 430004
FFA-52 : 344320
FFA-19 : 2028987
FFA-69 : 513303
FFA-31 : 638662
FFA-69 : 228938
FFA-69 : 292640
FFA-69 : 328164
FFA-69 : 344266
FFA-69 : 377093
FFA-69 : 249378
FFA-25 : 160732
FFA-69 : 426903
FFA-69 : 357183
FFA-69 : 565106
FFA-58 : 352068
FFA-69 : 364758
FFA-46 : 200681
FFA-46 : 256866
FFA-46 : 202281
FFA-46 : 160703
FFA-69 : 524882
FFA-69 : 332255
FFA-58 : 305961
FFA-69 : 288703
FFA-77 : 217382
FFA-69 : 345640
FFA-77 : 435037
FFA-69 : 392652
FFA-69 : 251065
FFA-69 : 193561
FFA-74 : 181586
FFA-69 : 289777
FFA-58 : 239987
FFA-69 : 383771
FFA-69 : 309659
FFA-69 : 218176
FFA-69 : 364436
FFA-69 : 215979
FFA-58 : 230007
FFA-69 : 451125
FFA-69 : 504330
FFA-69 : 197417
CFFA-1 : 162897
FFA-58 : 349772
FFA-58 : 282179
FFA-69 : 396546
FFA-58 : 269652
FFA-58 : 437276
FFA-69 : 266144
FFA-58 : 206644
FFA-69 : 314005
FFA-58 : 267665
FFA-58 : 193210
FFA-69 : 261405
FFA-69 : 444985
FFA-58 : 224332
FFA-69 : 489111
FFA-71 : 150820
FFA-58 : 164257
FFA-58 : 276414
FFA-56 : 310018
FFA-58 : 276282
FFA-13 : 212011
FFA-6 : 204512
FFA-69 : 456910
FFA-58 : 353685
FFA-69 : 271470
FFA-69 : 294897
FFA-69 : 128777
FFA-69 : 369057
FFA-69 : 202148
FFA-71 : 246944
FFA-69 : 255630
FFA-43 : 253514
FFA-69 : 255342
FFA-69 : 353401
FFA-58 : 321378
FFA-58 : 268378
FFA-70 : 246038
FFA-69 : 261008
FFA-69 : 483881
FFA-69 : 358460
FFA-58 : 345138
FFA-58 : 206387
FFA-69 : 216399
FFA-69 : 344216
FFA-58 : 321931
FFA-69 : 230121
FFA-69 : 270387
FFA-69 : 339634
FFA-58 : 275187
FFA-69 : 195129
FFA-69 : 297573
FFA-69 : 307691
FFA-69 : 366106
FFA-56 : 685376
FFA-56 : 488319
FFA-58 : 337909
FFA-69 : 239330
FFA-69 : 168509
FFA-58 : 198185
FFA-69 : 412114
FFA-58 : 522356
FFA-77 : 188532
FFA-58 : 264107
FFA-58 : 247836
FFA-11 : 199439
FFA-58 : 279902
FFA-69 : 261242
FFA-69 : 208482
FFA-74 : 65583
FFA-69 : 200238
FFA-69 : 86465
FFA-71 : 146844
FFA-69 : 90654
FFA-41 : 123758
FFA-64 : 153993
FFA-28 : 168428
FFA-58 : 137071
FFA-4 : 122409
FFA-58 : 197347
FFA-58 : 231139
FFA-10 : 113472
FFA-58 : 26433