UMESİNSxPAŞAM04xZAROK04
Yavaş yavaş alışacaksınız..!

Hergün birinizi bir gün hepinizi..!

-UMESİNS...PAŞAM04...ZAROK04...NOVA72...TEKEL;d