YUSE21&EKİBİ
KS İÇİN KURULMUŞTUR

MéMiŞ21&SAYKOPAT21&YUSE21