ℂ⋆FFA58ℂ⋆
FFA-49 rekortmen
RAŞOTLU☪Y3PK3C
4.050.307