#KSM KARŞIYAKA♥STARY♥MAZLUM 21
TS ADRESİMİZ :KSM.TS3KLAN.ORG