KOA
İtirdiyim cövhərlərin əllərimdə bul şirəsin
Qurtumla ki, ruhunu bihuş eləsin
Hesab gününü gozləmiyin, mən onsuzda bağışladım
Ətimi yeyənlər sümüyümü nuş eləsin
KOATE