☫ΛS☫
☫ΛS☫

"İşinde, uğraşında, sanatında çok usta
olan, önde gelen kimse" demektir.


Türklüğü ve Atatürkçülüğü benimseyen
milli duygulara sahip,saygılı,dürüst,
bencillik ve çıkarcılıktan
uzak,paylaşımcı,tecrübeli oyuncular
klanımıza katılabilirler.

☫ΛS☫ CLAN TEAMSPEAK3 ADRESİMİZ

☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫

☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫


☫ΛS☫ CLAN DİSCORD LİNKİMİZ

☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫
https://discord.gg/ybxrptU
☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫☫

KURALLAR

1-) Oyun Discord sunucusu üzerinden sesli oynanmaktadır. Discord ☫ΛS☫ CLAN sunucusuna katılım zorunludur!

2-) Oyuncuların öncelikle büyüklerine,bayan oyunculara,birbirlerine karşı saygılı ve seviyeli olmaları zorunludur!

3-) Oynanılacak ffa lar ve eli kimin alacağı yalnızca KLAN BAŞKANI veya başkanın gerekli gördüğü yada oyunda bulunmadığı hallerde ADMİN tarafından belirlenecektir. Bunun dışında el istenmemesi ve verilen karara uyulması zorunludur!

4-) Oyuncuların klan hesabına ffa rekorları için KLAN BAŞKANI'nın belirleyeceği miktar ve periyotlarda gold transferinde bulunmaları zorunludur!

5-) Oyuncuların klan tagını takmaları zorunludur!

6-) Oyuncuların siyasi propaganda içerikli (Ahmet kaya,zafer işareti vb.) skin ve nick kullanmaları, küfür etmeleri yasaktır!

Kurallara uymayan oyuncular ikaz edilmeksizin klandan çıkarılacaktır!
☫ΛS☫ CLAN

☫ FFA5 ☫

☾★☫☫☫☫☫☫İYİ OYUNLAR☫☫☫☫☫☫☾★
FFA-5 rekortmen
FFA 5 KRALİÇESİ ☫ΛS☫ AYCA ℂ★
4.634.076