☫ΛS☫
☫ΛS☫

"İşinde, uğraşında, sanatında çok usta
olan, önde gelen kimse" demektir.Türklüğü ve Atatürkçülüğü benimseyen
milli duygulara sahip,saygılı,dürüst,
bencillik ve çıkarcılıktan
uzak,paylaşımcı,tecrübeli oyuncular
klanımıza katılabilirler.

Oyun discord sunucusu üzerinden sesli
oynanmaktadır.
☫ΛS☫ CLAN discord katılım linki:


https://discord.gg/ybxrptU

Discord sunucumuza girmek için gerekli talimatlar aşağıda yazmaktadır:
- www.google.com üzerinde discord'u aratıp https://discordapp.com/download adresinden discord'u indiriniz.(Download for windows)
- İndirdiğiniz discord'un kurulumunu yapınız(next next, kurulacak bölüm vb)
- İndirdiğiniz Discord uygulamasından Sol üst bölümde bulunan + işaretine tıklayıp sunucuya katıl yazısına tıklayın.
- https://discord.gg/ybxrptU adresini o kutucuğa yapıştırıp katıl a tıklayın ve yetkili birinin size üyelik vermesini bekleyin.
Hepsi bu kadar, TS'den daha gelişmiş arayüzü bulunduran bu uygulamaya sizde giriş yapıp ailemize katıldınız demektir.


KURALLAR

1-) Oyun discord sunucusu üzerinden sesli oynanmaktadır. Discord ☫ΛS☫ CLAN sunucusuna katılım zorunludur!

2-) Oyuncuların öncelikle büyüklerine,bayan oyunculara,birbirlerine karşı saygılı ve seviyeli olmaları zorunludur!

3-) Oynanılacak ffa lar ve eli kimin alacağı yalnızca KLAN BAŞKANI veya başkanın gerekli gördüğü yada oyunda bulunmadığı hallerde ADMİN tarafından belirlenecektir. Bunun dışında el istenmemesi ve verilen karara uyulması zorunludur!

4-) Oyuncuların klan hesabına ffa rekorları için KLAN BAŞKANI'nın belirleyeceği miktar ve periyotlarda gold transferinde bulunmaları zorunludur!(klan üyelerine gold karşılığı premium kod verilmektedir.)

5-) Oyuncuların klan tagını takmaları zorunludur!

6-) Oyuncuların siyasi propaganda içerikli (Ahmet kaya,zafer işareti vb.) skin ve nick kullanmaları, küfür etmeleri yasaktır!

Kurallara uymayan oyuncular ikaz edilmeksizin klandan çıkarılacaktır!
☫ΛS☫ CLAN

☫ FFA 30 ☫

☾★☫☫☫☫☫☫İYİ OYUNLAR☫☫☫☫☫☫☾★