✨MỮϾӇ ⍩⃝
─────────────────────────────────────────────────────────────๑۩۩๑───────────────────────────────────────────────────────────
ϟ WELCOME ϟ

(^ω^)

☆ ★ 义⎝ гεɢʟαƨ ⎠义 ★ ☆
፨ ᴜsᴀʀ ᴇʟ ᴛᴀɢ
፨ sᴇʀ ᴀᴄᴛɪᴠᴏ
፨ ɴᴏ ᴘᴇᴅɪʀ ᴡɪɴs, sᴇʀᴀɴ ᴇɴ ᴏʀᴅᴇɴ
፨ ɴᴏ ɪɴsᴜʟᴛᴀʀsᴇ ᴍᴜᴛᴜᴀᴍᴇɴᴛᴇ
፨ sᴇʀ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴀᴍᴇɴᴛᴇ ғɪᴇʟ ᴀʟ ᴄʟᴀɴ
፨ ɴᴏ ᴍᴀᴛᴀʀsᴇ ᴇɴᴛʀᴇ ᴄʟᴀɴ (ᴀ ᴍᴇɴᴏs ϙᴜᴇ
ᴇsᴛé ᴇɴ ᴘᴇʟɪɢʀᴏ)
፨ ᴄᴏʟᴏᴄᴀʀsᴇ ᴇʟ ᴛᴀɢ ᴀʟ ɢᴀɴᴀʀ ᴜɴᴀ ғғᴀ

⋯⋰⋱ adмιnιѕтradoreѕ ⋰⋱⋯

sσмσs мás qυє υηα ƒαмιlια, qυé єsρєяαs ραяα υηιятє? ρяєsισηα єl вσтóη ∂є αвαנσ


─────────────────────────────────────────────────────────────๑۩۩๑───────────────────────────────────────────────────────────