DANGER ZONE
KLAN BAŞKANI EAGLEDIR FFAMIZ 46 DİR


Agarzın tek kralı vardır oda EAGLEDİR:)