★PREMIUM★

⎝℟ λ ⎠✯⎝ AiLESi ⎠✯

Nombres Registrados

mamilost
armani
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀
ßö¥ĿЄĈЄ ßĪRҚЄRЄ ÐÂĦ ßØ¥ИЦИĿÂ¥Ẕ $Â¥ıĿı ¥ЄRĿЄRĪИÐЄИ
ЄИ ЦẔЦИ ßØ¥ИЦИ ßЦ $ЄИĪИ ÐÂ¥ÂИMÂ¥Â
¥Â РЦMЦÐЦ ҚЄ$MЄMЄ¥Є...
ĿÂĿЄĿĪ'ÐЄИ ÐüИ¥Â¥Â ÐØğRЦ ǤĪÐЄИ ßĪR ŦRÂMVÂ¥ÐÂ¥ıẔ
ßĪRÐЄИ ИÂ$ıĿ ØĿЦ¥ØR $ЄИ ¥üRЄğĪMĪ ЄĿĿĪ¥ØR$ЦИ
ÂM ИÂ$ıĿ ØĿЦ¥ØR $ЄИ ¥üRЄğĪMĪ ЄĿĿЄR ЄĿĿЄMЄẔ
$ЄVĪşMЄҚ ßĪR ҚЄRЄ ÐÂĦ ¥üRüRĿüğЄ ǤĪRĪ¥ØR
ßüŦüИ ҚÂR PÂRçÂĿÂRıИÐÂ
ÂŦRĪҚÂ ÐÂĦĪĿ
Â¥ÐıИĈ ÐüşüИMЄ¥Ī Ī¥Ī ßĪĿĪ¥ØR$ЦИ ЄҚ$ĪҚ ØĿMÂ
¥ÂŦÂҚŦ ¥ÂŦMÂ¥ı ßĪĿÐĪğĪИ ҚÂÐÂR
$Â¥ıИ ŦÂИRı¥Â ҚÂĿıR$ $ЄИĪИĿЄ ¥ÂŦMÂҚ ǤüИÂĦ,
ßØşЦИÂ¥Mış ǤĪßĪ ßЦИĈ ЦẔÂMÂ$ı $ÂçĿÂRıИıИ
ßЄИ ßö¥ĿЄ ĈÂИĿı $Âç ǤöRMЄÐĪM öMRüMÐЄ
ĦЄR ŦЄĿĪИĪИ ĪçĪИÐЄ Â¥Rı ßĪR ҚÂĿP çÂRPı¥ØR
ßüŦüИ ҚÂR PÂRçÂĿÂRı ĪçĪИ
ÂŦRĪҚÂ-ÐÂĦĪĿ
$ЄИĪИ ßĪR ĦÂVÂИ VÂR ßЄИĪ Â$ıĿ $ÂRÂИ Ø
ØИЦИĿ ÐÂĦ ßĪR ÐЄğЄRЄ ßĪИĪ¥ØR $ØĿЦҚ ÂĿMÂҚ
$ÂßÂĦĿÂRı ÂĈıҚŦığı ĪçĪИ ĦÂҚĿı
ǤüИüИü ҚÂẔÂИıP ҚЦRŦÂRÐı ÐĪ¥Є ǤüẔЄĿ
ßĪRçØҚ çĪçЄҚ ÂÐĿÂRı ǤĪßĪ ǤüẔЄĿ
ЄИ ŦÂИıИMış ҚıRMıẔıĿÂRĿ ÂçÂИ
ßüŦüИ ҚÂR PÂRçÂĿÂRıИ ÐÂ
ÂŦRĪҚÂ--ÐÂĦĪĿ
ßĪRĿĪҚŦЄ Mı$RÂĿÂR ÐüşüИü¥ØRЦẔ ÂM Ī¥Ī ÂM ҚöŦü
ßØ¥ИЦИ ÐĪ¥ØRЦM ßØ¥ИЦИЦ ßЄИĪM ҚÂÐÂR ҚĪM$Є
ÐЄğЄRĿЄИÐĪRЄMЄẔ
ßĪR Mı$RÂ ÐÂĦÂ $ö¥ĿЄ$ЄҚ $ÂИҚĪ ĦЄR şЄ¥ ÐüẔЄĿЄĈЄҚ
Ī̇ҚĪ ÂÐıM ÐÂĦ ÂŦMı¥ØRЦẔ ßĪẔĪ ŦЦŦЦ¥ØRĿÂR
ßö¥ĿЄĈЄ ßĪẔĪ ßĪRҚЄRЄ ÐÂĦ ŦЦŦЦP ҚЦRşЦИ ÐĪẔĪ¥ØRĿÂR
ẔÂŦЄИ ßĪẔĪ ĦЄR ǤüИ $ÂßÂĦŦÂИ ÂҚşÂM ҚÂÐÂR
ҚЦRşЦИ ÐĪẔĪ¥ØRĿÂR
ßüŦüИ ҚÂR PÂRçÂĿ RıИÐÂ
ÂŦRĪҚÂ---ÐÂĦĪĿ
ßЦRÐÂ $ЄИĪИ ĈЄ$ÂRЄŦĪИÐЄИ ĿÂŦ ÂçMÂИıИ ŦÂM ÐÂ $ıRÂ$ı
ҚÂĿÂßÂĿıҚ ĈÂÐÐЄĿRÐЄ ĦüRĿüğüИ şÂRҚı$ıИ ҚÂŦıĿıRҚИҚĪ
PÂÐĪşÂĦ ǤĪßĪ ĈЄ$ÂRЄŦŦĪ Ø, ÂĿıMĿı ÐЄğMЄ ҚÂÐıИР¥ØҚ
ÂҚĿıM ҚÂÐЄĦ ŦЦŦЦşĿÂRıИ ǤЄĿĪ¥ØR
çĪçЄҚ PÂ$ÂʖıИРÂҚşÂMü$ŦĿЄRĪ
Â$ıĿ ¥ØҚ$ЦĿĿЦҚ ØИÐÂИ $ØИR ßÂşĿı¥ØR
ßüŦüИ ҚÂR PÂRç ĿÂRıИ ÐÂ
ÂŦRĪҚÂ ĦÂRĪç ÐЄğĪĿ
☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀
✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦
ḇἕΠ ₰ἕΠł̇Π ₰Ø₭ἇğłΠἇ ὒŁἇşἇMἇM
ÐἇΓÐἇὟłM
Ø Mἇ₰ὒM ₲öZŁἕΓł̇Πἕ ḇἇ₭ἇMἇM
Ŧł̇ΓἇΓÐἇὟłM !
☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦
ßÂẔЄИÐЄ ¥ĪĿÐĪẔĿÂR ßÂҚÂR,
Ī̇И$ÂИĿÂR ҚÂ¥ÂR ĦÂ¥ÂŦĪПĪẔÐÂИ
☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀
FFA-5 REKORTMEN
FFA-52 REKORTMEN
FFA-64 REKORTMEN
FFA-66 REKORTMEN
FFA-68 REKORTMEN
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀
вαzєη нєя güη уαηıη∂α ∂υяαη ιηѕαηℓαяα güνєηмєѕιη∂є
gι∂єя ѕαηα 899 км υzαкℓıктαкι вιяιηє güνєηιяѕιη.
güνєηмєηιη мєѕαƒєѕι уσктυя çüηкü.
güνєηмєηιη мєѕєℓєѕι ναя∂ıя. нєякєѕє güνєηιℓмєz.
нєякєѕє güνєηιℓмєує¢єğιηι, ує∂ιğιη ∂αявєℓєя∂єη ѕση
αηℓαмαηıη кαттığı α¢ı ιηѕαηℓαяı вüуüтüуσямυş.
вιz ∂є вöуℓє вüуü∂üк ιşтє.
нєякєѕє güνєηιℓмєує¢єğιηι,нєякєѕιη ѕєνιℓмєує¢єğιηι
νє нєякєѕιη нєякєѕ ∂ιує уαzıℓѕα ∂α
αятıк ƒαяк єтмєує¢єğιηι zαмαη göѕтєя∂ι вιzє.
ѕєνмєктє вöуℓє вιşєу ιşтє,
her gün elini tutabileceğin, dokunabileceğin
нєя güη єℓιηι тυтαвιℓє¢єğιη, ∂σкυηαвιℓє¢єğιη
ιηѕαηℓαяı ѕєνємєzѕιη ∂є, вєℓкι∂є нιç göямє∂ιğιη,
вєℓкι∂є нιç göяємєує¢єğιη вιяιѕιηι ѕєνєяѕιη.
вυ кαℓρ σяgαηı çσк ƒαякℓı çαℓışıуσя çüηкü.
вαzєη ѕα∂є¢є вιя ƒσтσğяαƒα вαкαяαк αşıк σℓαвιℓιуσя
вαzєη ∂є ѕα∂є¢є ѕєѕ тσηυηα. ι̇şтє σ αη∂αη ѕσηяα,
кαяşıηα кιм çıкαяѕα çıкѕıη
нєякєѕι ƒαякℓı ѕıηıƒℓαη∂ıямαуα кσуυуσяѕυη.
αкℓıη ∂αιмα ση∂α σℓυуσя.
вαzєη ƒαякℓı şєнιя∂є σтυяαη вιяιѕιηι ѕєνєяѕιη,
σтσвüѕ вιℓєтℓєяι, нανα уσℓℓαяı νє мєтяσвüѕ
вαzєη σ şєняιη нανα ∂υяυмυηυ ιη¢єℓєяѕιη.
уαяıη нανα ѕσğυк, кαℓıη gιуιηѕє вαяι.
вαzєη ∂є σ şєнιя∂є α∂ı gєçєη вιя нαвєяι σкυякєη,
вαzєη, вüтüη вαzєηℓєя çσğαℓıя.
ѕιz нιç υzαктα σтυяαη вιяιηι ѕєν∂ιηιz мι?
нєяgüη уαηη∂α σℓмα∂ığıηz,нєяgüη єℓιηι тυтαмα∂ığıηz
çσк кöтüуüм ∂є∂ιğιη∂є ιѕє,нιçвιяşєу уαραмα∂ığıηız?
мєѕαƒє,
тєℓєƒσηℓα кσηυşυякη ѕєѕ тσηυη∂кι ∂єğιşιмη ѕєвєв∂ιя
αℓσ,
çσк özℓє∂ιм.
кєη∂ιηє ∂ιккαт єт..
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦
❤「DILDAREMİN」❤K❤K❤「DILDARAMİN」❤
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ❤K❤K❤ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
❤「DILDARAMİN」❤K❤K❤「DILDAREMİN」❤
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀☀✦☀✦☀
καlρ δεδιğιπ βιlιƦ ιʍκαπ$ızlıκ şιιƦιπι..
βιlιƦδε..ψα ĝözlεƦιʍ?..επ ψαƦαlı ψεƦιʍ βεπιʍ..
ĝözlεƦʍ ĝözlεƦιπ$ιz καlıπcα βεπ $αβαhı πα$ıl εδεƦʍ
καƦαƦʍαzʍı βü†üπ δüπψα βι öʍüƦ..
ψαπα$ıl öğƦε†ιψιʍ $επδεκι ιʍκαπ$ızlığıʍı εllεƦιʍε?
βι απ βιlε καυuşαʍαψαπ εllεƦιʍιz
πα$ılδα ψıκʍακ†α βuπcα şεψι πε †uhαŦ!
øψ$α βεπιʍ βαşıʍ επ çøκ $επιπ ĝöğ$üπε ψακışıƦδı..
βαşıʍ κι †αʍ øʍzuπα ψα†ʍαlıκ†ı!
βεπ αƦ†ıκ βu ψε†ιʍ βαşlα hιç βιƦ hαψαlε αğlαψαʍαʍ.
$øπƦα βøψπuʍ.. κι δαlıπδαπ δüşεπ βι ψαρƦακ..
ʍευ$ιʍ$ιz $üƦĝüπ ψεδιʍ 
$επδεπ αψƦı βι öʍƦε δøğʍακ
ι̇π$απ ψαlπız καlβιψlε $ευʍεzκι
uπu†ʍαψα ιlκ øƦδαπ βαşlα$ıπ..
uπu†ʍακ κöƦ κuψu…διρ$ιz καƦαπlıκ..
πεƦδεπ βαşlαʍαlı uπu†ʍαψα $επι βιlʍεʍ κι!
$επδεπ βαşlαδıʍ uπu†ʍαψα κεπδιʍι..
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦
⎝℟ λ⎠ MAMİLOST
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀☀✦☀✦☀
βεπ βι̇Ʀ ülκε βι̇lι̇ψøƦuʍ ψαƦι$ι ĝεƦι̇zεκαlι..
ĝülʍε ..! çøκ cι̇δδι̇ψι̇ʍ.
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦
SΞΠ ΠΛSłŁSłΠ ϾΛΠłM ?
ΞŁł̇Π,ЧüZüΠ,ҢΛVΛΠ БłΓΛКƮłğłM Gł̇Бł̇ Mł̇ ?
КØΓКЦΠç öZŁΞMł̇şł̇M SΞΠł̇ ...!
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦☀
κЦПǞ вǞvę ƮęПiɱ =i̇şi̇D=
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦
BİZ ΚΛΫBΣDΣCΣğİMİZ ΉΣЯ şΣΫİ ΚΛΫBΣTTİΚ.
şİMDİ ΚΛΫBΣDΣCΣğİ OŁΛПŁΛЯ DüşüПSüП..
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀
кєçι̇кα ∂єℓαℓ ѕσѕуєтι̇к σℓмι̇şş.! вяємєη :)
ÖyLeSi̇nE HuLyA,KuTsAl vE UzAkSiN Ki̇
AlLaH KaHrEtSi̇n bEnİ...!
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦
..şαякιℓαяι вι̇η уιℓ∂ιя öℓüмü νє αуяιℓιğι ѕöуℓєуєη
..вι̇я üℓкє∂є ѕι̇z gєяçєктєη özgüя мüѕüηüz?
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀
ßΛИΛ öYĿƐ DƐŔĪ̇И ßΛҠMΛ ҠΛDĪИ,
öЯGüTSΣŁ SЦç SΛΫIŁIЯ...
SΛПΛ ΚüЯTçΣ BİЯ şİİЯ ΫΛZΛЯIM,
DΣVŁΣTİП TΣMΣŁİ SΛЯSIŁIЯ...
☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦
dú źí̇mΛń ú Σví̇ńΣk...
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦☀✦☀✦☀✦☀✦
αğυѕтσѕ вö¢єğι̇ηι̇η gєяçєк нι̇кαуєѕι̇;
тσρяαğη αℓтιη∂αкι̇ ℓαяνα ∂öηємι̇η∂є тαм12уιℓ вєкℓя
12уιℓιη ѕσηυη∂α ∂üηуαуα gєℓ∂ι̇ğι̇η∂є öмяü ѕα∂є¢є
1αу∂ιя.üѕтєℓι̇к ∂ι̇şι̇ℓєяι̇ ѕα∂є¢є ѕєѕι̇ єη güzєℓ
єякєğι̇ ѕєçєяℓєя.ѕι̇z σℓѕαηιz çαℓιşιя мιу∂ιηιz ?
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀☀✦☀✦☀✦☀✦
ARMANİ*-*
MAMİLOST*-*
✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦☀✦✦
OYUNA VEDA BEYLER
15TEMMUZ 2017 SON GİRİŞ OLACAK ..!
HEPİNİZİ ÇOK SEVIYORUM...ÇOK KIRDIM SIZI BİLİYORUM
FFA 66 BAŞLIYAN YOLCULUĞUMUZUN SONUNA GELDİK :)
MELEKLER ANLADI ULAN SİZ ANLAMADINIZ :)
ULAN..!HANİ YAPMAYIN DİYORDU TANRI
TANRI..!TUTUNAMAYANLARDAN RAHMETİNİ ESİRGEMESİN
TANRIM...!BİZE BİR MÜCİZE...!
KORKMAYIN DÜŞMANLAR :)BİZDE VEDALAR TEK OLUR..!

Anzahl Siege 754

Juego : Puntuación
FFA-61 : 435042
FFA-66 : 292940
FFA-66 : 655973
FFA-66 : 203916
FFA-66 : 400840
FFA-66 : 725357
FFA-66 : 330351
FFA-66 : 405142
FFA-66 : 213094
FFA-66 : 203303
FFA-66 : 399818
FFA-66 : 376676
FFA-66 : 460746
FFA-66 : 323406
FFA-66 : 267833
FFA-66 : 207614
FFA-66 : 475782
FFA-66 : 472189
FFA-48 : 431344
FFA-37 : 236764
FFA-3 : 275213
FFA-51 : 191675
FFA-10 : 192181
FFA-66 : 317979
FFA-66 : 591858
FFA-66 : 609133
FFA-66 : 524988
FFA-66 : 377919
FFA-66 : 423295
FFA-66 : 505090
FFA-66 : 506184
FFA-32 : 347550
FFA-66 : 385612
FFA-66 : 611941
FFA-72 : 162314
FFA-61 : 460835
FFA-66 : 539186
FFA-66 : 319374
FFA-66 : 597053
FFA-66 : 318931
FFA-66 : 877338
FFA-66 : 500323
FFA-66 : 482089
FFA-66 : 491146
FFA-26 : 215074
FFA-66 : 465586
FFA-66 : 552977
FFA-66 : 701104
FFA-66 : 457091
FFA-66 : 325991
FFA-66 : 623643
FFA-66 : 315650
FFA-66 : 276699
FFA-66 : 579296
FFA-66 : 515703
FFA-66 : 548476
FFA-66 : 638825
FFA-66 : 446490
FFA-66 : 612485
FFA-66 : 366602
FFA-42 : 314361
FFA-26 : 356051
FFA-53 : 205119
FFA-61 : 619174
FFA-66 : 571236
FFA-4 : 2613805
FFA-66 : 365244
FFA-66 : 523959
FFA-66 : 572865
FFA-66 : 871151
FFA-27 : 339040
FFA-61 : 283274
FFA-66 : 712315
FFA-66 : 728109
FFA-73 : 322558
FFA-66 : 474106
FFA-3 : 216641
FFA-66 : 142843
FFA-66 : 723098
FFA-66 : 424113
FFA-66 : 514309
FFA-66 : 324444
FFA-10 : 282898
FFA-6 : 313746
FFA-30 : 504630
FFA-30 : 418266
FFA-66 : 618481
FFA-66 : 585321
FFA-66 : 607643
FFA-66 : 397709
FFA-66 : 680557
FFA-66 : 437318
FFA-66 : 503063
FFA-72 : 423193
FFA-66 : 228056
FFA-66 : 499351
FFA-66 : 679114
FFA-66 : 745035
FFA-7 : 361398
FFA-66 : 597028
CFFA-1 : 245998
FFA-66 : 728869
FFA-66 : 593514
FFA-66 : 421075
FFA-66 : 582148
FFA-66 : 545662
FFA-66 : 166283
FFA-66 : 202901
FFA-66 : 694858
FFA-66 : 304653
FFA-66 : 456375
FFA-66 : 446714
FFA-66 : 449726
FFA-66 : 597061
FFA-66 : 676764
FFA-66 : 331854
FFA-66 : 432068
FFA-66 : 578743
FFA-66 : 578607
FFA-10 : 219080
FFA-26 : 227211
FFA-66 : 446194
FFA-60 : 190563
FFA-24 : 405604
FFA-3 : 242004
FFA-66 : 739289
FFA-66 : 638306
FFA-66 : 220498
FFA-45 : 245110
FFA-45 : 514964
FFA-45 : 481561
FFA-68 : 431092
FFA-45 : 796497
FFA-45 : 359872
FFA-45 : 639882
FFA-45 : 374815
FFA-45 : 749681
FFA-45 : 726438
CFFA-1 : 233731
CFFA-2 : 127017
FFA-6 : 507280
FFA-32 : 375134
FFA-11 : 494708
FFA-28 : 321666
FFA-45 : 571979
FFA-45 : 764510
FFA-37 : 237175
FFA-45 : 470315
FFA-73 : 210815
FFA-45 : 590027
FFA-45 : 699799
CFFA-2 : 52063
FFA-45 : 731100
FFA-72 : 255536
FFA-3 : 304228
FFA-20 : 400048
FFA-45 : 433559
FFA-45 : 859518
FFA-37 : 623790
FFA-7 : 298853
FFA-7 : 377461
FFA-68 : 197337
FFA-2 : 420210
FFA-17 : 372111
FFA-7 : 316750
FFA-37 : 139891
FFA-37 : 184773
FFA-37 : 276308
FFA-37 : 275093
FFA-37 : 486068
FFA-37 : 365900
FFA-37 : 443187
FFA-37 : 247299
FFA-37 : 446323
FFA-37 : 354385
FFA-37 : 485944
FFA-63 : 169228
FFA-37 : 322359
FFA-37 : 245059
FFA-37 : 380213
FFA-37 : 317038
FFA-37 : 201952
FFA-37 : 362012
FFA-37 : 511573
FFA-37 : 220824
FFA-48 : 375312
FFA-45 : 376533
FFA-45 : 457751
FFA-37 : 249637
FFA-37 : 526398
FFA-37 : 501537
FFA-37 : 435654
FFA-37 : 251443
FFA-34 : 302657
FFA-37 : 362716
FFA-37 : 406197
FFA-37 : 297078
FFA-37 : 311723
FFA-37 : 372632
FFA-37 : 374912
FFA-37 : 158295
FFA-37 : 345916
FFA-37 : 668200
FFA-37 : 223253
FFA-37 : 387100
FFA-37 : 456796
FFA-37 : 532463
FFA-37 : 351480
FFA-37 : 344006
FFA-37 : 492463
FFA-37 : 266346
FFA-37 : 380237
FFA-37 : 325731
FFA-37 : 338583
FFA-37 : 257764
FFA-37 : 321494
FFA-37 : 136097
FFA-37 : 191606
FFA-37 : 224818
FFA-37 : 253040
FFA-37 : 340441
FFA-37 : 342958
FFA-37 : 577276
FFA-37 : 521298
FFA-37 : 405718
FFA-37 : 537096
FFA-37 : 539691
FFA-45 : 222798
FFA-61 : 310962
FFA-37 : 478875
FFA-37 : 245293
FFA-37 : 475610
FFA-39 : 396013
FFA-37 : 304795
FFA-37 : 309052
FFA-37 : 573148
FFA-37 : 365811
FFA-37 : 375334
FFA-37 : 267901
FFA-45 : 294269
FFA-23 : 469365
FFA-35 : 260689
FFA-35 : 357631
FFA-37 : 472398
FFA-37 : 227616
FFA-37 : 269716
FFA-37 : 591614
FFA-37 : 543145
FFA-37 : 323815
FFA-37 : 243373
FFA-37 : 287293
FFA-37 : 217766
FFA-37 : 253225
FFA-37 : 337861
FFA-66 : 190741
FFA-37 : 394594
FFA-37 : 437962
FFA-37 : 273633
FFA-37 : 395313
FFA-37 : 255325
FFA-37 : 337146
FFA-37 : 610628
FFA-37 : 433196
FFA-37 : 240553
FFA-37 : 553034
FFA-37 : 587633
FFA-37 : 417992
FFA-37 : 263342
FFA-37 : 326277
FFA-37 : 288750
FFA-37 : 287270
FFA-37 : 292796
FFA-66 : 207599
FFA-37 : 381063
FFA-37 : 208743
FFA-37 : 251105
FFA-37 : 526869
FFA-37 : 416191
FFA-52 : 234431
FFA-52 : 394220
FFA-37 : 306793
FFA-37 : 425028
FFA-37 : 342019
FFA-37 : 290434
FFA-37 : 218840
FFA-37 : 298599
FFA-37 : 229220
FFA-37 : 444880
FFA-37 : 199756
FFA-37 : 706602
FFA-37 : 508591
FFA-37 : 346940
FFA-37 : 243247
FFA-67 : 458206
FFA-37 : 446578
FFA-37 : 375385
FFA-37 : 268489
FFA-37 : 448525
FFA-37 : 252494
FFA-45 : 433606
FFA-37 : 420060
FFA-37 : 535934
FFA-37 : 280631
FFA-37 : 242214
FFA-37 : 501602
FFA-37 : 238508
FFA-37 : 244301
FFA-37 : 207498
FFA-67 : 248619
FFA-27 : 443410
FFA-37 : 417663
FFA-66 : 317034
FFA-37 : 304074
FFA-37 : 267461
FFA-37 : 263782
FFA-37 : 277583
FFA-37 : 321741
FFA-37 : 477424
FFA-45 : 347374
FFA-37 : 351410
FFA-17 : 255592
FFA-37 : 201068
FFA-37 : 408428
FFA-37 : 302341
FFA-37 : 297039
FFA-37 : 240396
FFA-58 : 127326
FFA-37 : 443054
FFA-37 : 369035
FFA-37 : 554436
FFA-37 : 161332
FFA-37 : 174528
FFA-37 : 447511
FFA-37 : 419555
FFA-37 : 292676
FFA-37 : 341066
FFA-37 : 529263
FFA-37 : 354530
FFA-37 : 317506
FFA-37 : 169666
FFA-37 : 251469
FFA-66 : 496013
FFA-17 : 248531
FFA-17 : 528587
FFA-37 : 182307
FFA-39 : 274742
FFA-37 : 218300
FFA-37 : 243542
FFA-37 : 288610
FFA-37 : 224978
FFA-37 : 202599
FFA-37 : 272165
FFA-37 : 315394
FFA-37 : 160183
FFA-37 : 350874
FFA-37 : 275103
FFA-37 : 191710
FFA-37 : 299053
FFA-37 : 446489
FFA-37 : 265089
FFA-37 : 213499
FFA-37 : 209222
FFA-37 : 177386
FFA-37 : 280100
FFA-37 : 342361
FFA-37 : 380526
FFA-39 : 194373
FFA-37 : 196187
FFA-37 : 467143
FFA-37 : 582538
FFA-37 : 595511
FFA-37 : 264158
FFA-37 : 204105
FFA-37 : 387425
FFA-37 : 390925
FFA-37 : 508571
FFA-37 : 307666
FFA-37 : 332191
FFA-37 : 372553
FFA-37 : 383441
FFA-37 : 520665
FFA-37 : 432588
FFA-37 : 265508
FFA-37 : 265976
FFA-37 : 274389
FFA-37 : 421107
FFA-37 : 251012
FFA-37 : 366277
FFA-37 : 224156
FFA-37 : 447722
FFA-37 : 278647
FFA-37 : 173577
FFA-37 : 369710
FFA-37 : 458890
FFA-37 : 411945
FFA-37 : 477528
FFA-37 : 447674
FFA-37 : 332615
FFA-37 : 207867
FFA-37 : 490283
FFA-37 : 256236
FFA-37 : 237533
FFA-37 : 422588
FFA-66 : 326814
FFA-37 : 430744
FFA-37 : 443554
FFA-37 : 566210
FFA-37 : 185630
FFA-10 : 358516
FFA-37 : 223107
FFA-17 : 220730
FFA-37 : 342153
FFA-23 : 371682
FFA-37 : 331020
FFA-65 : 299919
FFA-37 : 257816
FFA-37 : 443624
FFA-37 : 461991
FFA-68 : 193189
FFA-37 : 314283
FFA-66 : 239220
FFA-37 : 283574
FFA-37 : 181307
FFA-37 : 143694
FFA-37 : 404190
FFA-64 : 232417
FFA-22 : 227593
FFA-37 : 115507
FFA-37 : 222080
FFA-54 : 245446
FFA-16 : 83412
FFA-68 : 289571
FFA-37 : 327967
FFA-37 : 240563
FFA-37 : 378318
FFA-37 : 193775
FFA-66 : 285770
FFA-39 : 287300
FFA-66 : 281033
FFA-37 : 122358
FFA-37 : 205738
FFA-37 : 271497
FFA-37 : 231246
FFA-37 : 210759
FFA-39 : 316840
FFA-37 : 134041
FFA-37 : 161355
FFA-37 : 185285
FFA-37 : 117168
FFA-37 : 192378
FFA-17 : 150028
FFA-17 : 248698
FFA-37 : 216940
FFA-37 : 222062
FFA-7 : 153520
FFA-37 : 273020
FFA-37 : 227093
FFA-37 : 293339
FFA-37 : 386692
FFA-52 : 166648
FFA-37 : 180091
FFA-17 : 113791
FFA-66 : 203207
FFA-64 : 840700
FFA-37 : 288781
FFA-37 : 300059
FFA-37 : 129319
FFA-37 : 339878
FFA-37 : 420657
FFA-37 : 108677
FFA-37 : 209064
FFA-37 : 222065
FFA-37 : 260819
FFA-37 : 124771
FFA-37 : 212292
FFA-37 : 184815
FFA-37 : 211644
FFA-37 : 236639
FFA-37 : 239539
FFA-37 : 137435
FFA-37 : 302382
FFA-37 : 170646
FFA-37 : 187454
FFA-51 : 117966
FFA-37 : 221467
FFA-69 : 163928
FFA-36 : 156312
FFA-51 : 144582
FFA-7 : 152027
FFA-66 : 207280
FFA-66 : 128980
FFA-7 : 158141
FFA-53 : 136550
FFA-66 : 243672
FFA-7 : 255050
FFA-53 : 196275
FFA-66 : 282297
FFA-66 : 168675
FFA-68 : 184377
FFA-68 : 1256155
FFA-68 : 480526
FFA-66 : 211147
FFA-66 : 265161
FFA-66 : 167146
FFA-66 : 194190
FFA-54 : 108619
FFA-66 : 158890
FFA-66 : 164980
FFA-66 : 227966
FFA-66 : 108888
FFA-64 : 159126
FFA-66 : 298135
FFA-66 : 145013
FFA-64 : 116399
FFA-66 : 203965
FFA-54 : 138416
FFA-77 : 212025
FFA-72 : 330303
FFA-66 : 187403
FFA-66 : 93093
FFA-66 : 223849
FFA-64 : 85652
FFA-66 : 235940
FFA-53 : 213799
FFA-7 : 161341
FFA-66 : 180899
FFA-66 : 203099
FFA-66 : 261285
FFA-66 : 164101
FFA-64 : 106670
FFA-64 : 276989
FFA-53 : 174550
FFA-64 : 136111
FFA-66 : 196934
FFA-58 : 103521
FFA-66 : 173727
FFA-53 : 166079
FFA-66 : 131449
FFA-66 : 174126
FFA-64 : 203390
FFA-54 : 123357
FFA-64 : 208503
FFA-66 : 128982
FFA-40 : 258958
FFA-54 : 185953
FFA-53 : 265561
FFA-64 : 163084
FFA-53 : 66861
FFA-66 : 282791
FFA-66 : 75951
FFA-54 : 238544
FFA-66 : 186670
FFA-53 : 156980
FFA-54 : 270951
FFA-66 : 118030
FFA-66 : 114384
FFA-66 : 111841
FFA-64 : 219277
FFA-66 : 228167
FFA-66 : 227476
FFA-64 : 109280
FFA-53 : 124155
FFA-66 : 181651
FFA-66 : 258014
FFA-66 : 173860
FFA-64 : 63472
FFA-66 : 233775
FFA-66 : 170002
FFA-64 : 85597
FFA-53 : 137223
FFA-64 : 112537
FFA-66 : 135759
FFA-66 : 182686
FFA-64 : 106768
FFA-66 : 176199
FFA-64 : 154889
FFA-64 : 119134
FFA-66 : 230062
FFA-66 : 92285
FFA-66 : 141684
FFA-66 : 381131
FFA-38 : 138962
FFA-66 : 111492
FFA-66 : 162091
FFA-66 : 272303
FFA-64 : 147999
FFA-48 : 225424
FFA-66 : 156663
FFA-44 : 231278
FFA-51 : 92502
FFA-66 : 160623
FFA-66 : 97876
FFA-66 : 192942
FFA-60 : 98641
FFA-66 : 119636
FFA-66 : 72731
FFA-14 : 155357
FFA-64 : 159923
FFA-51 : 184737
FFA-66 : 223837
FFA-66 : 183484
FFA-64 : 111628
FFA-54 : 84808
FFA-63 : 109755
FFA-64 : 67729
FFA-66 : 197670
FFA-66 : 161932
FFA-66 : 231228
FFA-66 : 95927
FFA-66 : 208857
FFA-49 : 131242
FFA-64 : 77102
FFA-64 : 121524
FFA-64 : 78834
FFA-64 : 93982
FFA-64 : 137476
FFA-64 : 124716
FFA-64 : 128519
FFA-64 : 166025
FFA-66 : 90934
FFA-64 : 77834
FFA-64 : 63245
FFA-65 : 144834
FFA-62 : 146257
FFA-52 : 77902
FFA-66 : 289282
FFA-66 : 94979
FFA-25 : 82939
FFA-66 : 101679
FFA-66 : 236617
FFA-16 : 171019
FFA-66 : 132485
FFA-66 : 119023
FFA-52 : 84650
FFA-51 : 157894
FFA-66 : 225274
FFA-63 : 183415
FFA-48 : 174491
FFA-32 : 88786
FFA-69 : 91570
FFA-66 : 168496
FFA-66 : 243093
FFA-66 : 165666
FFA-66 : 211980
FFA-35 : 243925
FFA-15 : 159099
FFA-66 : 108133
FFA-59 : 41050
FFA-66 : 135437
FFA-62 : 169091
FFA-66 : 159554
FFA-66 : 94781
FFA-66 : 75147
FFA-66 : 113199
FFA-66 : 82876
FFA-66 : 92633
FFA-66 : 77956
FFA-66 : 101707
FFA-66 : 182398
FFA-66 : 128828
FFA-66 : 125184
FFA-66 : 139514
FFA-66 : 82425
FFA-66 : 109575
FFA-66 : 104688
FFA-66 : 132356
FFA-66 : 88467
FFA-66 : 65741
FFA-66 : 136833
FFA-66 : 175147
FFA-15 : 87957
FFA-50 : 94958
FFA-66 : 212275
FFA-24 : 86694
FFA-66 : 120710
FFA-66 : 79129
FFA-66 : 78478
FFA-66 : 59068
FFA-66 : 168743
FFA-66 : 85026
FFA-66 : 51163
FFA-66 : 62017
FFA-66 : 117583
FFA-66 : 118968
FFA-66 : 95371
FFA-66 : 163863
FFA-66 : 99811
FFA-66 : 73179
FFA-66 : 57935
FFA-66 : 166096
FFA-66 : 138587
FFA-66 : 228887
FFA-15 : 71535
FFA-66 : 132791
FFA-66 : 85563
FFA-66 : 41529
FFA-53 : 60816
FFA-66 : 49937
FFA-66 : 97778
FFA-66 : 103644
FFA-66 : 75486
FFA-66 : 129452
FFA-66 : 114916
FFA-66 : 132864
FFA-66 : 75095
FFA-66 : 111125
FFA-66 : 174157
FFA-66 : 110386
FFA-66 : 102156
FFA-66 : 113592
FFA-66 : 120246
FFA-37 : 73205
FFA-66 : 104823
FFA-66 : 46751
FFA-66 : 121606
FFA-66 : 73586
FFA-66 : 67571
FFA-66 : 142754
FFA-66 : 85489
FFA-66 : 49538
FFA-66 : 69360
FFA-66 : 67821
FFA-66 : 137373
FFA-66 : 110031
FFA-66 : 55261
FFA-66 : 158532
FFA-66 : 110122
FFA-66 : 91760
FFA-66 : 58560
FFA-66 : 51998
FFA-66 : 46996
FFA-13 : 99424
FFA-66 : 127838
FFA-66 : 49711
FFA-66 : 30992
FFA-66 : 42945
FFA-66 : 34091
FFA-66 : 44683
FFA-66 : 92145
FFA-66 : 89211
FFA-66 : 74833
FFA-66 : 50977
FFA-66 : 58845
FFA-66 : 99571
FFA-66 : 82721
FFA-66 : 37894
FFA-66 : 9561
FFA-66 : 27254
FFA-66 : 16091
FFA-69 : 49915
FFA-66 : 53577