⎝℟ λ ⎠✯⎝ AiLESi ⎠✯

Nombres Registrados

VEYSO72ℂ★
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ
⎝℟ λ ⎠VEYSO⁷²☪
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ
⎝℟ λ ⎠ƲⓔΨⓢΘ⁷²☪
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
VEYSO72☪
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ
══════════════════════════
Nasıldır bilir misin?
Biri kibrit! Diğeri mum!
YANAN DA biter. YAKAN DA biter..
═══════════════════════════
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ
»❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥«
❤мɒмıloƨт - нɒʞɒи - vıяɒи - ɒʇяoαızγɒʞ - ƨıиɒи❤
❤γɒƨıи - нɘƨo - нɒяυи - oиɘʞıиϱ - ɒʇγoиlυ❤
❤lɒƨт - яɘɔɘq - ɒqoɔɒи - ʚɒяoи - ʚɒlтɒɔı72❤
»❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥❤❥«
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
VEYSOO :))

Anzahl Siege 453

Juego : Puntuación
FFA-17 : 324615
FFA-22 : 348642
FFA-66 : 449328
FFA-66 : 587368
CFFA-1 : 72216
FFA-17 : 337616
FFA-66 : 440027
FFA-17 : 263508
FFA-44 : 251306
FFA-38 : 363456
FFA-17 : 300172
FFA-50 : 281803
FFA-51 : 179254
FFA-18 : 209105
FFA-25 : 284867
FFA-43 : 210354
FFA-17 : 391142
FFA-18 : 166842
CFFA-1 : 68614
FFA-54 : 193361
FFA-27 : 167338
FFA-60 : 309491
FFA-3 : 333638
FFA-17 : 287424
FFA-13 : 221975
FFA-17 : 117256
FFA-27 : 456682
FFA-17 : 289677
FFA-44 : 169117
FFA-23 : 195870
FFA-52 : 156395
FFA-17 : 245251
FFA-17 : 340223
FFA-3 : 2816539
FFA-17 : 247646
FFA-41 : 282249
FFA-17 : 214938
FFA-24 : 338509
FFA-23 : 171189
FFA-17 : 474148
FFA-17 : 298301
FFA-17 : 434895
FFA-59 : 288781
FFA-40 : 239781
FFA-17 : 295576
FFA-17 : 193584
FFA-54 : 159667
FFA-59 : 260083
FFA-17 : 158933
FFA-17 : 234063
FFA-17 : 372156
FFA-17 : 326858
FFA-25 : 218272
FFA-17 : 306337
FFA-17 : 276686
FFA-17 : 194532
FFA-17 : 327787
FFA-17 : 391557
FFA-27 : 336268
FFA-17 : 313158
FFA-17 : 215296
FFA-40 : 208985
FFA-17 : 305040
FFA-17 : 178714
FFA-17 : 418832
FFA-17 : 282108
FFA-17 : 278503
FFA-17 : 245016
FFA-17 : 263220
FFA-11 : 209428
FFA-51 : 201830
FFA-17 : 449682
FFA-17 : 301652
FFA-21 : 188182
FFA-24 : 203547
FFA-17 : 301147
FFA-17 : 185462
FFA-17 : 122484
FFA-17 : 179821
FFA-17 : 188566
FFA-17 : 372195
FFA-17 : 354143
FFA-17 : 254716
FFA-17 : 270826
FFA-17 : 486905
FFA-13 : 236243
FFA-17 : 132022
FFA-4 : 228756
FFA-31 : 256134
FFA-13 : 206314
FFA-17 : 222632
FFA-17 : 201419
FFA-24 : 178394
FFA-49 : 203587
FFA-17 : 217477
FFA-17 : 162902
FFA-34 : 207122
FFA-17 : 172793
FFA-17 : 141472
FFA-17 : 327485
FFA-17 : 231404
FFA-17 : 117091
FFA-17 : 241240
FFA-59 : 214354
FFA-17 : 167338
FFA-17 : 185312
FFA-17 : 322387
FFA-17 : 168836
FFA-17 : 186555
FFA-17 : 335028
FFA-61 : 209303
FFA-17 : 208181
FFA-42 : 159652
FFA-17 : 293691
FFA-26 : 152673
FFA-17 : 310207
FFA-17 : 226481
FFA-17 : 166989
FFA-17 : 304035
FFA-61 : 305559
FFA-17 : 154575
FFA-17 : 134435
FFA-17 : 349909
FFA-17 : 203530
FFA-17 : 418729
FFA-17 : 462681
FFA-17 : 278449
FFA-17 : 243634
FFA-17 : 393257
FFA-72 : 229523
FFA-39 : 290324
FFA-51 : 223562
FFA-17 : 289493
FFA-17 : 298113
FFA-59 : 336076
FFA-62 : 284344
FFA-17 : 250761
FFA-56 : 158039
FFA-17 : 298569
FFA-17 : 248500
FFA-17 : 427271
FFA-17 : 221666
FFA-17 : 244071
FFA-17 : 171310
FFA-17 : 258355
FFA-17 : 173189
FFA-71 : 319477
FFA-17 : 293992
FFA-17 : 134870
FFA-17 : 394240
FFA-17 : 207251
FFA-17 : 242611
FFA-17 : 207604
FFA-17 : 202351
FFA-17 : 127217
FFA-17 : 337122
FFA-17 : 208860
FFA-65 : 164409
FFA-17 : 151167
FFA-17 : 266822
FFA-17 : 275300
FFA-17 : 129011
FFA-17 : 323384
FFA-17 : 176295
FFA-58 : 280428
FFA-17 : 152021
FFA-7 : 272886
FFA-17 : 283802
FFA-41 : 343126
FFA-17 : 220406
FFA-56 : 196082
FFA-27 : 194753
FFA-2 : 142096
FFA-17 : 256702
FFA-76 : 155939
FFA-51 : 154318
FFA-36 : 234744
FFA-42 : 206402
FFA-30 : 170576
FFA-40 : 232060
FFA-17 : 368804
FFA-17 : 280410
FFA-17 : 312951
FFA-47 : 116883
FFA-17 : 451036
FFA-5 : 439289
FFA-17 : 429993
FFA-17 : 349445
FFA-17 : 241431
FFA-17 : 174141
FFA-17 : 429372
FFA-17 : 211950
FFA-17 : 177599
FFA-58 : 200262
FFA-41 : 241685
FFA-72 : 357498
FFA-72 : 190365
FFA-17 : 411696
FFA-27 : 333571
FFA-38 : 357119
FFA-12 : 220545
FFA-38 : 263561
FFA-17 : 334817
FFA-4 : 365195
FFA-17 : 448293
FFA-17 : 280882
FFA-17 : 163687
FFA-17 : 199011
FFA-17 : 285695
FFA-17 : 181245
FFA-17 : 232674
FFA-17 : 225157
FFA-17 : 187890
FFA-17 : 211890
FFA-17 : 202282
FFA-17 : 168933
FFA-17 : 198934
FFA-17 : 153203
FFA-17 : 338273
FFA-17 : 248673
FFA-37 : 252845
FFA-37 : 160379
FFA-37 : 389268
FFA-37 : 286371
FFA-17 : 256721
FFA-58 : 232548
FFA-17 : 271151
FFA-17 : 275506
FFA-40 : 427066
FFA-40 : 190481
FFA-44 : 218187
FFA-17 : 145359
FFA-17 : 204943
FFA-17 : 102180
FFA-17 : 201941
FFA-17 : 187272
FFA-17 : 189887
FFA-17 : 189359
FFA-17 : 152549
FFA-40 : 167653
FFA-7 : 173652
FFA-17 : 82727
FFA-17 : 137856
FFA-17 : 108220
FFA-17 : 249297
FFA-39 : 216688
FFA-17 : 100151
FFA-17 : 138523
FFA-17 : 77984
FFA-17 : 107012
FFA-17 : 117993
FFA-17 : 114233
FFA-17 : 148911
FFA-17 : 162550
FFA-17 : 150278
FFA-60 : 194778
FFA-29 : 144179
FFA-6 : 113539
FFA-8 : 153420
FFA-17 : 195306
FFA-6 : 156672
FFA-17 : 95460
FFA-17 : 249279
FFA-66 : 184542
FFA-66 : 272169
FFA-40 : 165631
CFFA-1 : 36030
FFA-17 : 99213
FFA-17 : 95985
FFA-17 : 195967
FFA-17 : 204318
FFA-17 : 171463
FFA-17 : 99216
FFA-40 : 164777
FFA-17 : 149534
FFA-40 : 245037
FFA-44 : 244513
FFA-40 : 151800
FFA-34 : 163645
FFA-55 : 160107
FFA-16 : 128331
FFA-13 : 172287
FFA-17 : 224540
FFA-48 : 83582
FFA-60 : 91894
FFA-20 : 187684
FFA-32 : 197443
FFA-40 : 117131
FFA-6 : 175381
FFA-35 : 152199
FFA-40 : 213627
FFA-32 : 128248
FFA-17 : 168432
FFA-59 : 174051
FFA-59 : 102510
FFA-59 : 129965
FFA-17 : 138475
FFA-8 : 168166
FFA-27 : 201930
FFA-8 : 191568
FFA-17 : 163692
FFA-17 : 175498
FFA-17 : 227140
FFA-30 : 143426
FFA-54 : 144490
FFA-40 : 241744
FFA-39 : 158224
FFA-17 : 262973
FFA-20 : 131249
FFA-40 : 149721
FFA-40 : 274614
FFA-17 : 235000
FFA-17 : 138730
FFA-33 : 87315
FFA-17 : 130305
FFA-40 : 242721
FFA-73 : 261332
FFA-40 : 238717
FFA-76 : 140072
FFA-40 : 154301
FFA-40 : 187478
FFA-40 : 121022
FFA-17 : 167300
FFA-40 : 168130
CFFA-2 : 298935
FFA-40 : 107075
FFA-40 : 100594
FFA-17 : 246661
FFA-40 : 99699
FFA-40 : 99750
FFA-40 : 87973
FFA-40 : 129431
FFA-29 : 203693
FFA-40 : 96103
FFA-17 : 78355
FFA-17 : 181986
FFA-17 : 130118
FFA-59 : 80709
FFA-40 : 169466
FFA-74 : 250759
FFA-40 : 173404
FFA-40 : 96702
FFA-36 : 242230
FFA-70 : 159547
FFA-22 : 141002
FFA-39 : 214802
FFA-19 : 166741
FFA-17 : 95734
FFA-42 : 191555
FFA-17 : 200893
FFA-64 : 100530
FFA-76 : 91764
FFA-17 : 202906
FFA-56 : 145931
FFA-40 : 131044
FFA-17 : 141780
FFA-17 : 192546
FFA-5 : 165696
FFA-17 : 172649
FFA-17 : 65021
FFA-17 : 182218
FFA-40 : 374588
FFA-17 : 153962
FFA-17 : 333216
FFA-35 : 442083
FFA-17 : 179079
FFA-17 : 153367
FFA-40 : 208108
FFA-17 : 257964
FFA-40 : 112744
FFA-40 : 215064
FFA-40 : 116773
FFA-40 : 97807
FFA-17 : 408129
FFA-59 : 236024
FFA-67 : 181636
FFA-17 : 89202
FFA-17 : 67174
FFA-17 : 212603
FFA-17 : 212837
FFA-15 : 286312
FFA-17 : 252414
FFA-17 : 163907
FFA-17 : 289450
FFA-17 : 119915
FFA-17 : 169850
FFA-29 : 171662
FFA-17 : 206644
FFA-17 : 211197
FFA-74 : 111766
FFA-17 : 137350
FFA-17 : 177386
FFA-17 : 64030
FFA-59 : 234068
FFA-17 : 102660
FFA-17 : 341598
FFA-46 : 131860
FFA-17 : 136160
FFA-17 : 170171
FFA-17 : 184242
FFA-62 : 200296
FFA-60 : 124203
FFA-34 : 122775
FFA-34 : 290808
FFA-17 : 127688
FFA-17 : 64418
FFA-17 : 58973
FFA-34 : 112388
FFA-17 : 209212
FFA-74 : 185389
FFA-17 : 70049
FFA-17 : 195891
FFA-65 : 70419
FFA-49 : 81376
FFA-60 : 94940
FFA-17 : 183339
FFA-17 : 89169
FFA-60 : 68573
FFA-17 : 45854
FFA-60 : 151730
FFA-17 : 94223
FFA-17 : 88648
FFA-17 : 119986
FFA-17 : 75386
FFA-17 : 63646
FFA-17 : 87659
FFA-17 : 77604
FFA-17 : 121601
FFA-17 : 56210
: 69520
: 186703
FFA-17 : 97903
FFA-34 : 96356
FFA-70 : 47470
FFA-17 : 81234
FFA-17 : 111795
FFA-34 : 85013
FFA-17 : 44540
FFA-49 : 41219
FFA-17 : 61992
FFA-34 : 56547
FFA-20 : 56929
FFA-61 : 72752
FFA-34 : 105488
FFA-54 : 88876
FFA-34 : 64239
FFA-34 : 107024
FFA-34 : 69576
FFA-34 : 101689
FFA-34 : 79120
FFA-34 : 129263
FFA-34 : 96187
FFA-34 : 28838