╔/═════๑ஜ❤ஜ๑═════\╗ ✨
★♡ŞAHAP/AŞKAN♡★
╚\═════๑ஜ❤ஜ๑═════/╝

⌠OF⌡☻➥☻ AŞKAN☻
⌠OF⌡☻➥☻ ALIMDAFF28
♥HORTUM♥DİYAR♥
♥HORTUM♥
♥AŞKAN♥⚡
♥ŞAHAP♥
♥AZİZ♥AŞKAN♥
♥AZİZ♥ŞAHAP♥
♥AHMET~KAYA♥
♥HAKKARİ30♥
♥SIRNAK73♥
♥OSMAN72:)♥
♥FURKI72'♥
♥Ademm21♥
OSMAN72:)AŞKAN
FURKI72'AŞKAN
FURKI72'OSMAN72:)
♛ąđąŋą✌γđɠ✌ɧ♛
AŞKAN³³
HASANツ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Skinlerim

Darkangel
hacked
Ejderiya
Ejderx
Tfa
Thieme
Gaming
Che
Pincho
malpha
Mahir
mehmet boyraz

Agarzgold.org
xx-elif_op-xx
xylon1
legolas
Lithuania


❼➌
❼➌
❼➌
❼➌
❼➌
❼➌
❼➌
❼➌
❼➌
❼➌73 ⎠ ➥★ AŞKAN★
⎝73 ⎠ ➥✯♥AŞKAN♥
♥SELAHATTİN DEMİRTAŞ♥
♥TIVORLU İSMAİL ♥
♥♥♥Ahmet Kaya♥♥♥
♥♥♥ŞAHAP♥♥♥
♥HAKKARLİ30♥
♥ŞIRNAK73♥
♥AŞKANLAR♥
♥♥♥SÜLEYMANA♥♥♥
♥♥♥NEZİR♥♥ ♥
♥♥♥MESUT♥♥♥
♥♥♥Samet♥♥♥
♥♥♥YUSUF♥♥♥
♥♥♥MURAT♥♥♥
♥♥♥AZAT♥♥♥
♥HORTUM=DİYAR ♥
♥EMO =DİYAR♥♥
♥♥♥AZİZCAN ACAR♥♥♥
♥♥♥FERHAT OZKAN♥♥♥
♥AZİZ♥ŞAHAP♥
♥AZİZ♥MERYO♥
♥AŞKaN♥MERYO♥
♥AZİZ♥MERYO♥ŞAHAP♥
♥♥♥AŞKAN♥♥♥
♥HORTUM=DİYAR ♥1
♥SULO =ŞAHAP♥
♥SULO =DİYAR♥
♥NEZİR =ŞAHAP♥
♥NEZİR =ŞAHAP♥❤
♥♥♥HARUN♥♥♥
♥♥Ahmet Kaya♥♥
♥♥YUSUF63♥♥
♥♥Abdullah♥♥
♥♥Ahmet Kaya♥♥
♥♥♥♥♥73♥♥♥♥♥
♥♥AylinTümer♥♥
♥♥AhmetŞahap♥♥
♥♥AlperŞahap♥♥
♥♥SerdarŞahap♥♥
♥♥HüsoŞahap♥♥
♥♥ReşatŞahap♥♥
♥♥TümenŞahap♥♥
♥♥İboŞahap♥♥
♥♥FerhatŞahap♥♥
♥♥NecatiŞahap♥♥
♥♥SeymenŞahap♥♥
♥♥Murat Şahap♥♥
♥♥MahmutŞahap♥♥
♥♥YusufŞahap♥♥
♥♥GörkemŞahap♥♥
♥♥CihanŞahap♥♥
♥♥DemetŞahap♥♥
♥♥DilanŞahap♥♥
♥♥ElifŞahap♥♥
♥♥EsraŞahap♥♥
♥♥EylemŞahap♥♥
♥♥GizemŞahap♥♥
♥♥FatmaŞahap♥♥
♥♥HelinŞahap♥♥
♥♥KaderŞahap♥♥
♥♥MeltemŞahap♥♥
♥♥NihalŞahap♥♥
♥♥ÖzgeŞahap♥♥
♥♥PeldaŞahap♥♥
♥♥RojbinŞahap♥♥
♥♥SeherŞahap♥♥
♥♥ŞindaŞahap♥♥
♥♥MelekŞahap♥♥
♥♥GülcanŞahap♥♥
Ş♥♥♥♥♥A
A♥♥♥♥Ş
H♥♥♥K
A♥♥A
P♥º
Herşey Güzel olcak

Ahmet kaya

Acı tatlı günlerimizOldu elbette (bizim de)Anlatırdım gülerdinGözlerimden öperdinBu günler geçecek derdinYa sonra?Registrierte Namen

AŞKAN³³x
23.02.2020
15.06.2002
Haha
⁷⁶
Número de victorias 22
709.957 FFA-32
406.119 FFA-12
493.426 KS-GSZ1
675.800 FFA-56
666.865 FFA-12
413.808 FFA-42
221.492 FFA-28
449.593 FFA-28
268.978 FFA-14
626.570 KS-FFA1
287.109 FFA-2
196.349 FFA-23
231.446 FFA-21
268.771 FFA-11
258.330 FFA-53
357.178 FFA-12
250.991 FFA-9
380.668 FFA-11
208.951 FFA-15
408.977 FFA-43
236.586 FFA-11
247.063 FFA-2
......