•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸...•*
╔/═════๑ஜ❤ஜ๑═════\╗
HOSGELDINIZ
╚\═════๑ஜ❤ஜ๑═════/╝
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸...•*´¨`*•.¸¸,.•*

Beyler BU Laflar Bana Ve Arkadaslarım Ve tanıdıklarıma gelsin :D
BEN FİTESİ 5 E KAFAYI AGARZA TAKTIM
☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰
⎛JOJEE⎠ℭ★ ⎛JETLİ⎠ℭ★
☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰

♥N҉E҉ M҉U҉T҉L҉U҉ KÜ҉R҉DÜ҉M҉ D҉İ҉Y҉E҉N҉E҉ ♥
☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰

Hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin,
kendi doğrularınla yaşarsan ezersin..!! KARDESSS

Hesabım Kalsın Mahserde Elimi Yıkar Giderim
iŞte BİZİM HİKAYEMEİZ BOLE GİDER UMUTLAR HEP GECELERDE OYOL OLUR GİDER İŞTE BİZİM HİKAYEMİZ BURDA BİTER AYDINLIKLAR KARANLIKTA OLOLUR GİDER

Bizdeki Çikarsiz Yaşam; Sizin Menfaat Terazinizi Bozar..

BuLutLar AğLamazSa YeşillikLer NasıL GüLer

Registrierte Namen

JETLİ 63 :))
⎛JOJEE⎠ℭ★
JOJEE FAN <3
https://i.hizliresim.com/7NMmEN.jpg
⌠ᒪOᔕT⌡⎛JOJEE⎠ℭ★
JETLİ 63 (:

Número de victorias 114

Spiel : Ergebnis
FFA-77 : 389395
FFA-57 : 210380
FFA-3 : 132160
FFA-3 : 254090
FFA-50 : 299220
FFA-65 : 204264
FFA-21 : 200307
FFA-66 : 473313
FFA-3 : 241819
FFA-31 : 197835
FFA-27 : 220243
FFA-20 : 370992
FFA-3 : 203774
FFA-3 : 252226
FFA-5 : 301403
FFA-46 : 378326
FFA-60 : 413460
FFA-60 : 283084
FFA-74 : 256186
FFA-66 : 563885
FFA-66 : 795497
FFA-66 : 608448
FFA-66 : 685115
FFA-66 : 387107
FFA-66 : 518556
FFA-45 : 292611
FFA-45 : 515435
FFA-45 : 631243
FFA-68 : 676091
FFA-34 : 232671
FFA-34 : 290696
FFA-58 : 230932
FFA-59 : 391635
FFA-58 : 294393
FFA-58 : 342798
FFA-8 : 244030
FFA-39 : 272006
FFA-40 : 222119
FFA-34 : 286860
FFA-34 : 132554
FFA-34 : 203929
FFA-34 : 199122
FFA-34 : 294936
FFA-34 : 202165
FFA-34 : 246518
FFA-34 : 203927
FFA-34 : 184043
FFA-34 : 365142
FFA-29 : 131040
FFA-34 : 158574
FFA-52 : 106462
FFA-34 : 154236
FFA-34 : 174571
FFA-34 : 273747
FFA-34 : 104828
FFA-34 : 151503
FFA-34 : 242116
FFA-34 : 175307
FFA-34 : 134352
FFA-34 : 122734
FFA-34 : 214997
FFA-34 : 279354
FFA-34 : 173952
FFA-34 : 166924
FFA-25 : 139334
FFA-52 : 145770
FFA-34 : 139020
FFA-34 : 239960
FFA-32 : 228408
FFA-34 : 111926
FFA-34 : 101225
FFA-34 : 222530
FFA-34 : 190546
FFA-34 : 134784
FFA-34 : 151895
FFA-34 : 103665
FFA-68 : 167213
FFA-34 : 310560
FFA-34 : 217766
FFA-34 : 139917
FFA-34 : 154854
FFA-34 : 141219
FFA-34 : 208221
FFA-34 : 147492
FFA-34 : 139983
FFA-34 : 216682
FFA-34 : 275594
FFA-34 : 157787
FFA-34 : 210574
FFA-34 : 152683
FFA-34 : 222176
FFA-20 : 72579
FFA-34 : 149294
FFA-11 : 110476
FFA-19 : 129957
FFA-19 : 194310
FFA-34 : 70598
FFA-34 : 85889
FFA-34 : 121936
FFA-34 : 168101
FFA-34 : 217051
FFA-34 : 65124
FFA-34 : 201203
FFA-34 : 229842
FFA-34 : 84691
FFA-34 : 191462
FFA-45 : 131050
FFA-34 : 108111
FFA-34 : 210906
FFA-20 : 187776
FFA-34 : 168496
FFA-34 : 160427
FFA-34 : 144836
FFA-34 : 72125