☻ AGLAMA LANN ☻

Registrierte Namen

███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒░░░░░░░▓██████
██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓█████
█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓████
████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░████
███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░████
██████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓████░░░░░▒▓░░░░░░░░░████
█████▓▒▓▓▓▓▓▒░▒█████▓░░░░▓██▓░░░░░░░▒████
████▓▒▓▒▒▒░░▒███████░░░░▒████░░░░░░░░████
███▓▒▒▒░░▒▓████████▒░░░░▓████▒░░░░░░▒████
██▓▒▒░░▒██████████▓░░░░░▓█████░░░░░░░████
██▓▒░░███████████▓░░░░░░▒█████▓░░░░░░████
██▓▒░▒██████████▓▒▒▒░░░░░██████▒░░░░░▓███
██▓▒░░▒███████▓▒▒▒▒▒░░░░░▓██████▓░░░░▒███
███▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░██████▓░░░████
████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒░░░░░░░▓███▓░░░░████
██████████▓▓▓▓▒▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░█████
█████████▓▓▓▓▒▒░▓█▓▓██░░░░░░░░░░░░░██████
███████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░███████
██████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█████████
██████▓▓▓▓▒▒██████▒░░░░░░░░░▓████████████
██████▓▓▓▒▒█████████▒░░░░░░▓█████████████
██████▓▓▒▒███████████░░░░░▒██████████████
██████▓▓░████████████░░░░▒███████████████
██████▓░░████████████░░░░████████████████
██████▓░▓███████████▒░░░█████████████████
██████▓░███████████▓░░░██████████████████
██████▓░███████████░░░███████████████████
██████▓▒███████████░░░███████████████████
██████▒▒█████████▒░▓█████████████████████
██████░▒████████▓░███████████████████████
██████░▓████████░████████████████████████
██████░████████░▒████████████████████████
█████▓░███████▒░█████████████████████████
█████▒░███████░▓█████████████████████████
█████░▒██████░░██████████████████████████
█████░▓████▒░████████████████████████████
█████░▓███▓░▓████████████████████████████
██████░▓▓▒░▓█████████████████████████████
███████▒░▒███████████████████████████████
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ЅЄƦƠƘ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬19 кяαℓι▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬-ƘüƦƬ-▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
╔════════════════ ೋღ❤❤❤ღೋ ═══════════════╗
⎝༺⎨⋆⎬SEROK⎨⋆⎬༻⎠
-------
DG➥⎝༺SEROK༻⎠
--------
⎝SF⎠SEROK47:)
------- ------- -------
⎝SF⎠⎝༺SEROK༻⎠
╚════════════════ ೋღ❤❤❤ღೋ ═══════════════╝
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
ƧƖƦƛ ƁƛƝƛ ƓЄԼƊƓƝƊЄ ƛƑƑЄƬMЄƘ ƊƖ̇ƳЄ ƁƖ̇ƧЄƳ ƠԼMƖƳƛƇƛƘ
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
ƧЄƳƬƛƝ ƬƛƧԼƛMƘ ƖƁƛƊƬƧЄ ƬƲM ƘƲƦƬ ƓЄƝƇԼƓƖ ƇЄƝЄƬԼƖƘ
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
ƁƲƦƛƧƖ ƁƖȤM ƊЄƖԼ ƁƖȤƖ ƠԼƊƲƦMƘ ƖƧƬЄƳЄƝԼЄƦƖƝ ƲԼƘЄƧƖ
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
ƧƛƔƛƧMƛƘ ƖƧƬЄMƖƳƦƲȤ ƊЄƊƖƘ ƁƖԼMƖƳƠƦƲȤ ƊЄMЄƊƖƘ
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠
ƁƖƦ ƇƖƇЄƓƖ ƠԼƊƲƦЄƁԼƖƦƧƝƖȤ ƛMƛ ƁƛӇƛƦƖ ƠԼƊƲƦЄMЄȤƧƝƖȤ
✠▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬✠

Número de victorias 318

Spiel : Ergebnis
FFA-19 : 208970
FFA-74 : 529344
FFA-74 : 444038
FFA-74 : 251329
FFA-19 : 259350
FFA-19 : 341456
FFA-19 : 315894
FFA-19 : 459420
FFA-19 : 229062
FFA-19 : 335980
FFA-19 : 201113
CFFA-2 : 270771
FFA-19 : 355924
FFA-19 : 171340
FFA-19 : 142473
FFA-19 : 255240
CFFA-1 : 153054
FFA-19 : 522350
FFA-19 : 386097
FFA-19 : 263163
FFA-19 : 469424
FFA-19 : 310124
FFA-19 : 401628
FFA-19 : 306397
FFA-19 : 188050
FFA-19 : 292661
FFA-33 : 328095
FFA-19 : 377935
FFA-19 : 357934
FFA-19 : 343947
FFA-19 : 345907
FFA-71 : 293963
FFA-71 : 432370
FFA-19 : 225587
FFA-64 : 280378
FFA-55 : 328494
FFA-72 : 312357
FFA-71 : 390697
FFA-19 : 268632
FFA-19 : 259301
FFA-19 : 251735
FFA-19 : 264720
FFA-19 : 446341
FFA-19 : 385481
FFA-19 : 257857
FFA-19 : 228029
FFA-19 : 495198
FFA-19 : 240389
FFA-19 : 362474
FFA-19 : 251066
FFA-19 : 200465
FFA-19 : 217653
FFA-19 : 167465
FFA-19 : 275445
FFA-19 : 335276
FFA-19 : 297099
FFA-19 : 189572
FFA-19 : 246784
FFA-73 : 418135
FFA-19 : 158710
FFA-19 : 262809
FFA-19 : 179869
FFA-19 : 615960
FFA-19 : 222733
FFA-19 : 265815
FFA-19 : 407264
FFA-19 : 372338
FFA-19 : 321409
FFA-19 : 201560
FFA-19 : 359188
FFA-37 : 499614
FFA-19 : 367027
FFA-19 : 480802
FFA-57 : 268348
FFA-19 : 370360
FFA-21 : 966969
FFA-37 : 209409
FFA-37 : 247210
FFA-19 : 230340
FFA-19 : 205574
FFA-19 : 309031
FFA-19 : 396879
FFA-19 : 256544
FFA-19 : 272080
FFA-19 : 259541
FFA-19 : 619073
FFA-19 : 408785
FFA-19 : 546737
FFA-19 : 491636
FFA-53 : 285138
FFA-19 : 319992
FFA-19 : 442250
FFA-19 : 218845
FFA-47 : 215125
FFA-19 : 291876
FFA-19 : 160599
FFA-19 : 326478
FFA-19 : 217702
FFA-19 : 506838
FFA-19 : 210811
FFA-19 : 211757
FFA-18 : 368880
FFA-53 : 289275
FFA-19 : 240336
FFA-19 : 313565
FFA-65 : 165065
FFA-19 : 444784
FFA-47 : 269198
FFA-47 : 529159
FFA-47 : 274641
FFA-53 : 245741
FFA-47 : 402071
FFA-47 : 224357
FFA-19 : 255697
FFA-17 : 196899
FFA-19 : 282375
FFA-19 : 335706
FFA-19 : 1789103
FFA-19 : 228987
FFA-19 : 483984
FFA-45 : 253237
FFA-53 : 329395
FFA-53 : 532137
FFA-53 : 355685
FFA-19 : 373106
FFA-48 : 158249
FFA-53 : 250393
FFA-53 : 557418
FFA-53 : 208845
FFA-33 : 207810
FFA-19 : 252878
FFA-19 : 387822
FFA-55 : 419910
FFA-47 : 185858
FFA-12 : 237035
FFA-19 : 271326
FFA-55 : 279647
FFA-55 : 162949
FFA-54 : 262627
FFA-55 : 355716
FFA-55 : 360051
FFA-75 : 295864
FFA-76 : 360860
FFA-47 : 156643
FFA-55 : 177237
FFA-19 : 215993
FFA-47 : 453290
FFA-19 : 238126
FFA-47 : 417111
FFA-19 : 236678
FFA-47 : 252561
FFA-19 : 148919
FFA-19 : 282451
FFA-19 : 212943
FFA-47 : 185647
FFA-34 : 301106
FFA-19 : 165624
FFA-6 : 119000
FFA-19 : 156379
FFA-6 : 138193
FFA-19 : 208790
FFA-19 : 381611
FFA-19 : 154780
FFA-6 : 449899
FFA-47 : 924773
FFA-47 : 271636
FFA-1 : 238976
FFA-9 : 179681
FFA-19 : 311397
FFA-19 : 176825
FFA-19 : 285628
FFA-19 : 155936
FFA-19 : 369981
FFA-19 : 150598
FFA-2 : 223802
FFA-19 : 436632
FFA-19 : 176625
FFA-19 : 164845
FFA-19 : 164603
FFA-58 : 265417
FFA-23 : 142528
FFA-58 : 116976
FFA-23 : 125270
FFA-19 : 276120
FFA-71 : 216408
FFA-47 : 168368
FFA-19 : 150392
FFA-67 : 109619
FFA-19 : 121268
FFA-37 : 223019
FFA-19 : 156518
FFA-19 : 188151
FFA-19 : 137776
FFA-47 : 136012
FFA-19 : 199788
FFA-19 : 225796
FFA-19 : 303225
FFA-19 : 333718
FFA-19 : 260520
FFA-19 : 288972
FFA-19 : 118614
FFA-19 : 291372
FFA-47 : 261462
FFA-47 : 216595
FFA-19 : 264325
FFA-19 : 97982
FFA-68 : 143706
FFA-19 : 191339
FFA-19 : 196014
FFA-19 : 329507
FFA-19 : 148887
FFA-19 : 224444
FFA-19 : 151331
FFA-19 : 86802
FFA-19 : 152256
FFA-19 : 208602
FFA-43 : 132246
FFA-19 : 279656
FFA-47 : 94557
FFA-19 : 273332
FFA-47 : 167234
FFA-19 : 117474
FFA-67 : 87998
FFA-19 : 122064
FFA-19 : 179296
FFA-75 : 111177
FFA-72 : 225732
FFA-12 : 103329
FFA-19 : 180488
FFA-19 : 166276
FFA-77 : 109134
FFA-76 : 106461
FFA-19 : 258223
FFA-19 : 103327
FFA-19 : 166956
FFA-56 : 106903
FFA-19 : 88443
FFA-8 : 172734
FFA-8 : 141837
FFA-47 : 135787
FFA-9 : 121046
FFA-29 : 300570
FFA-47 : 226886
FFA-9 : 67974
FFA-19 : 127069
FFA-13 : 146200
FFA-19 : 176560
FFA-9 : 99101
FFA-9 : 63398
FFA-19 : 97868
FFA-8 : 59018
FFA-19 : 96148
FFA-19 : 89840
FFA-47 : 123026
FFA-46 : 143917
FFA-47 : 110202
FFA-74 : 262595
FFA-19 : 170219
FFA-47 : 156842
FFA-74 : 112805
FFA-49 : 74890
FFA-74 : 210747
FFA-27 : 169732
FFA-47 : 130023
FFA-47 : 232419
FFA-47 : 173069
FFA-47 : 148421
FFA-35 : 108207
FFA-47 : 251997
FFA-19 : 189191
FFA-47 : 161073
FFA-47 : 109412
FFA-47 : 151235
FFA-47 : 167203
FFA-19 : 175325
FFA-47 : 85051
FFA-19 : 116262
FFA-47 : 134637
FFA-47 : 102947
FFA-47 : 167682
FFA-19 : 180971
FFA-7 : 92160
FFA-4 : 71983
FFA-47 : 364271
FFA-47 : 140671
FFA-47 : 117480
FFA-41 : 126364
FFA-23 : 173573
FFA-27 : 154612
FFA-12 : 87001
FFA-47 : 116762
FFA-47 : 152613
FFA-3 : 83208
FFA-47 : 202066
FFA-44 : 42070
FFA-47 : 140086
FFA-47 : 122013
FFA-6 : 168525
FFA-47 : 126041
FFA-17 : 54300
FFA-47 : 141546
FFA-47 : 254074
FFA-62 : 120457
FFA-24 : 115286
FFA-44 : 70004
FFA-5 : 99769
FFA-7 : 208566
FFA-47 : 95653
FFA-47 : 113981
FFA-4 : 104867
FFA-47 : 158998
FFA-47 : 169408
FFA-47 : 79699
FFA-36 : 72131
FFA-47 : 126856
FFA-47 : 164104
FFA-35 : 96270