ϟLDRϟ⎝DEVLETTiR⎠☪
Número de victorias 843
FAZLA SÖZE GEREK YOK
''Varsa bizden iyisi,o'da bizden birisi.''
düşman biriktirmek gibi bir çabamız yok ama düşman olmak isteyenlerede eyvallah diyoruz
ldrclan.tsgir.la