⦓ΣȒ⦔ KRALİYETİ
Número de victorias 1536
。 ☆ 。  ☆。  ☆
★。 \  |  /。 ★
༻☪༺ ℋƠŞ ƓƐŁƊİƝİƵ ༻☪༺
★。 /  |  \。 ★
。 ☆。   。  ☆。

ts3 adresimiz:25ekibi.tsgir.la


Vazgeçtiklerimiz sizin olsun bizim olanı zaten alamazsınız!.

Yüreksizlerin Cesaret Edebilecekleri Tek Şey İhanetir!.


Yıkmaya gücünüz yıkıldığımızı görmeye
ömrünüz yetmez!.

FFA-25 rekordbrecher
MALBORA*21∞İSMAİL*21∞VICTORY
5.370.195